hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
01.09.2016 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 31.08.2016
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 31.08.2016

Body zasadnutia:

1/ Názvy mužstiev od 
sezóny LIMFU 2016/2017
Nováčik III.ligy LIMFU pôvodne zapísaný ako Autotechna bude v LIMFU pôsobiť pod názvom Autotechna Stars.
Mužstvo I.ligy LIMFU Outsiders United bude v LIMFU pôsobiť od novej sezóny pod názvom Demitrans. Do konca jesennej časti ako Out Demitrans.

2/ Evidencia hráčov
a) Odovzdávanie súpisiek mužstiev a vyplácanie štarovného na sezónu 2016/2017:

Euroteam (14 hráčov),
Oranjes
(14 hráčov),
Zanziganda (12 hráčov),
Xanto team
(12 hráčov),
Remos (11 hráčov),
Rytieri
(12 hráčov),
Demitrans
(12 hráčov),
Legionári
(10 hráčov),
BarBar
(15 hráčov),
Pivkári
(13 hráčov),
SP Hronn Xanto (12 hráčov),
Tornádo (10 hráčov),
Stars (11 hráčov),
Munaro United
(12 hráčov),
Hara
(12 hráčov)

b) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017:  
Radek Zifčák [128], Martin Kalný [359], Peter Zemko [360], Ján Kolár [130], Ivan Taufer ml. [133] (všetci FC Mariáš),
Martin Melich
[222] (Detroit),
Ondrej Ambroz [408] (R-Pub Unionka),
Miloš Červenák [494] (Underdogs)

3/ Disciplinárne konanie 
a) Prenesené tresty zo sezóny 2015/2016:  
Bordun Andriy [392]  (Zanziganda)
ČK z 18.kola (4.6.2016) I.ligy - držanie súpera v gólovej šanci - STOP 1 zápas
Škarčák Marcel [213] ( )
do zaplatenia pokuty za ŽK - POZASTAVENÁ ČINNOSŤ 

b) Tresty:
Disciplinárne tresty v sekcii LiMFu/Tresty 

4/ Rozhodcovia LIMFU
Rozhodca Peter Plavec preškolený a pripravený rozhodovať zápas LIMFU

5/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na zápasy 3.9.2016 v sekcii LiMFu/Rozhodcovia

6/ Rozpis zápasov jesennej časti sezóny 2016/2017
Platia rozpisy uverejnené na stránke (na zasadnutí odovzdané neupravené verzie rozpisu II. a III.ligy)

Rozpis I.ligy LIMFU - JESEŇ 2016,
Rozpis II.ligy LIMFU - JESEŇ 2016,
Rozpis III.ligy LIMFU - JESEŇ 2016

7/ Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen 2016
Vyhodnotenie turnaja

1.miesto Zanziganda
2.miesto Oranjes
3.miesto Outsiders United
   
najlepí hráč Viktor Gažo (Euroteam)
najlepší brankár Ján Sekula (Zanziganda)
najlepší strelec Juraj Záturecký (Oranjes) - 13 gólov

8/ Výzva výboru LIMFU
a) Všetky mužstvá začínajúce hrací deň zápasom o 8:00 zabezpečujú spôsobilosť ihriska postavením brán a natiahnutím stietí! Vzhľadom na plynulý priebeh hracieho dňa je preto potrebné aby sa mužstvá na prvé zápasy dostavili v dostatočnom predstihu.

b) Všetky mužstvá, ktorých zápas je posledným v daný hrací deň zabezpečia zloženie sietí a presunutie brán mimo ihirska.

c) Všetci účastníci zápasov LIMFU by mali dbať na dodržiavanie poriadku na ihrisku.

d) Hráči, ktorí prestúpili do iného mužstva, musia vyrovnať záväzky voči predchádzajúcemu mužstvu (vrátenie dresov, vyrovnanie financí). Vedúci mužstiev s nevyrovnanými záväzkami môžu na najbližšom zasadnutí 7.9.2016 požiadať výbor LIMFU o zasiahnutie a ten môže následne rozhodnúť o zastavení činnosti hráčov, ktorí tak neurobili.

e) Výbor LIMFU dáva mužstvám možnosť prevziať vyplácanie odmien pre rozhodcov (2€/mužstvo každý zápas). Výboru je potrebné vyplatiť čiastku na odmeny pre rozhodcov na celú sezónu.

I.liga 18 zápasov = 36 €/mužstvo
II.liga 17 zápasov = 34 €/mužstvo
III.liga 17 zápasov = 34 €/mužstvo

Možnosť vyplatiť v sobotu 3.9., resp. v stredu 7.9. na zasadnutí výboru!

9/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 7.septembra 2016 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov)      spodok
c3jo design