hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
25.08.2016 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 24.08.2016
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 24.08.2016

Body zasadnutia:

1/ Názvy mužstiev od 
sezóny LIMFU 2016/2017
Mužstvo I.ligy LIMFU Zanzibar od novej sezóny pod názvom ZanziGanda.
Mužstvo nováčika III.ligy LIMFU, ktoré doteraz nemalo zvolený názov, bude pôsobiť pod názvom Underdogs.

2/ Evidencia hráčov
a) Odovzdávanie súpisiek mužstiev a vyplácanie štarovného na sezónu 2016/2017:

L-Trade (13 hráčov),
Detroit (11 hráčov),
Lokomotýv 99
(10 hráčov),
Narimex Premium
(12 hráčov),
Underdogs
(10 hráčov),
Piánko (10 hráčov),

Výbor LIMFU vyzýva mužstvá, ktoré ešte neodovzdali súpisky a nevyplatili štartovné za registrovaných hráčov na sezónu 2016/2017, aby tak urobili do začiatku sezóny do 31.8.2016! (posledné zasadnutie výboru pred začiatkom súťaže) Mužstvá, ktoré tak neurobia nebudú pripustené do súťaže!

b) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017:  
Michal Benadik , Kristián Mihál, Anton Jurčiak (všetci Alcolégia),

3/ Harmonogram súťaže v sezóne 2016/2017 - JESEŇ 2016
Výbor LIMFU po úpravách rozhodol, že 1.kolo III.ligy sa odohrá komplet 3.9.2016 a z tohto termínu bol presunutý zápas II.ligy Alcolégia - Lokomotýv 99, ktorý sa odohrá 29.10.2016.

Začiatok ligovej súťaže: 3.9.2016

4/ Rozpis zápasov jesennej časti sezóny 2016/2017
Rozpis zápasov bude uverejnení na stránke limfuzvolen.sk v piatok 26.8.2016.

Rozpis I.ligy LIMFU - JESEŇ 2016,
Rozpis II.ligy LIMFU - JESEŇ 2016,
Rozpis III.ligy LIMFU - JESEŇ 2016

Platia rozpisy uverejnené na stránke.

5/ Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen 2016
a) Termín turnaja
29.8.2016 (pondelok) od 8:00 do 14:00

b) Počet prihlásených mužstiev
12 mužstiev 
I.liga (8) : Oranjes, L-Trade, ZanziGanda, Euroteam, Detroit, Xanto team , Rytieri, Outsiders United
II.liga (2): Pivkári, BarBar
III.liga (2):Tornádo, Shadows

c) Formát turnaja
4 skupiny po 3 mužstvá;
víťaz skupiny postup do štvrťfinále;
2.-3.miesto postup do osemfinále;
zápasy play-off vyraďovacím spôsobom až do finále - PRIJATÉ

d) Hrací čas všetky zápasy 1x20 min.  

e) Nasadenie pred žrebom
 
1.kôš
Názov mužstva
1.
Oranjes
SKUPINA A
2.
Pivkári
SKUPINA B
3.
L-Trade
SKUPINA C
4.
ZanziGanda
SKUPINA D
2.kôš
Názov mužstva
5.
Euroteam
 
6.
Detroit  
7.
Xanto team
 
8.
Rytieri
 
3.kôš
Názov mužstva
9.
Outsiders United
 
10.
BarBar
 
11.
Tornádo
 
12.
Shadows
 

f) Žreb základných skupín
                   
Skupina A
Skupina B
Skupina C
(1)
Oranjes
(2)
Pivkári
(3)
L-Trade
(7)
Xanto team
(5)
Euroteam
(6)
Detroit
(12)
Shadows
(9)
Outsiders United
(10)
BarBar
               
Skupina D
     
(4)
ZanziGanda
         
(8)
Rytieri
         
(11)
Tornádo
         
               
g) Rozpis turnaja
Rozpis zápasov je uverejnený v sekcii Pohár primátora/aktuálny ročník 

h) Odmena pre rozhodcov
Vzhľadom na odsúhlasené navýšenie odmeny pre rozhodcov každé registrované mužstvo na turnaji doplatí ešte 3,- € priamo na turnaji

i) Výbor LIMFU žiada všetkých účastníkov turnaja aby dodržiavali hracie časy a najmä aby udržiavali poriadok na ihrisku! 

6/ Funkcia člena výboru LIMFU
Člen výboru LIMFU Ján Račko skončil v pozícii delegáta rozhodcov na zápasy LIMFU, túto funkciu preberá člen výboru LIMFU Ondrej Lameš

7/ Ustanovenia a pravidlá LIMFU
a) Zápis o stretnutí odovzdať rozhodcovi 10 minút pred zápasom.
b) Do zápisu o stretnutí dopisuje hráčov počas zápasu LEN rozhodca.
c) Súpisky a registračné preukazy sú mužstvá povinné odovzdať pred zápasom rozhodcom.
d) Potvrdenie o vyplatení odmeny rozhodcom, uvedú rozhodcovia do zápisu o stretnutí.
e) Pokuty za karty je možné vyplatiť ihneď po zápase rozhodcom, inak na výbore LIMFU.
f) Za priestupok proti pravidlám pri hraní rukou sa nepovažuje
- ak sa padajúci hráč nechtiac dotkne lopty rukou;
- ak si hráč pri odkope nastrelí ruku loptou;
- ak je lopta nastrelená na ruku

g) Pre postavenie brániacich hráčov pri priamom voľnom kope platí
PRAVIDLO 16 bod 5 písm a)
Všetci hráči súpera musia byť pred vykonaním kopu vzdialení aspoň 5 m od lopty.
Porušenie rozhodcovia napomínajú ŽK

h) Pre postavenie brankára pri pokutovom kope platí
PRAVIDLO 18 bod 2 písm c)
Brániaci brankár musí byť do doby, než je do lopty kopnuté, na vlastnej bránkovej čiare medzi bránkovými žrďami a musí byť obrátený čelom k vykonávateľovi PK.
Porušenie rozhodcovia napomínajú ŽK

i) Pre postavenie brániacich hráčov pri rohovom kope a kope z autu platí
PRAVIDLO 12 bod 3 písm b) resp. PRAVIDLO 11 bod 3 písm c)
Hráči súpera (brániaceho mužstva) musia byť vo vzdialenosti minimálne 5 m od lopty až do zahratia.
Porušenie rozhodcovia napomínajú ŽK.
Napomínanie ŽK sa neuplatňuje ak sa brániaci hráč evidentne snaží ustúpiť do predpísanej vzdialenosti a je nastrelený rozohrávajúcicm hráčom!

Výbor LIMFU zabezpečí od novej sezóny označenie 5m vzdialenosti pri rohovom kope vo vnútri bránkového územia na postrannej čiare.

j) Výhoda v hre sa uplatňuje podľa PRAVIDLA 15 bod 5.
k) Skĺznutie (viď výklad PRAVIDIEL LIMFU).
l) Hra na zemi (viď výklad PRAVIDIEL LIMFU).

7/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 31.augusta 2016 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov)      spodok
c3jo design