hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
19.08.2016 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 17.08.2016
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 17.08.2016

Body zasadnutia:

1/ Ukončenie činnosti člena výboru LIMFU

Vo výbore LIMFU ukončil svoje pôsobenie viceprezident Ján Bosák. V mene výboru LIMFU mu týmto ďakujeme za významný prínos pri rozvoji malého futbalu vo Zvolene.

2/ Evidencia hráčov
Odovzdávanie súpisiek mužstiev a vyplácanie štarovného na sezónu 2016/2017 :

Alcolégia (II.liga - 11 hráčov),
Autotechna (III.liga - 18 hráčov),

Výbor LIMFU vyzýva mužstvá, ktoré ešte neodovzdali súpisky a nevyplatili štartovné za registrovaných hráčov na sezónu 2016/2017, aby tak urobili do začiatku sezóny do 31.8.2016! (posledné zasadnutie výboru pred začiatkom súťaže) Mužstvá, ktoré tak neurobia nebudú pripustené do súťaže!

3/ Harmonogram súťaže v sezóne 2016/2017 - JESEŇ 2016
Výbor LIMFU schválil harmonogram ligových zápasov so začiatkom od 8:00, upravený podľa kalendára domácich zápasov MFK Zvolen.

Začiatok ligovej súťaže: 3.9.2016

Dátum
I.liga
II.liga
III.liga
Zápas MFK
03.09.2016
5 zápasov
4 zápasy
3 zápasy *
16:00
10.09.2016
5 zápasov
4 zápasy
4 zápasy
-
17.09.2016
5 zápasov
4 zápasy
1 zápas *
15:30
24.09.2016
5 zápasov
4 zápasy
4 zápasy
-
01.10.2016
-
4 zápasy
4 zápasy
15:00
08.10.2016
5 zápasov
4 zápasy
-
15:00
15.10.2016
5 zápasov
-
4 zápasy
15:00
22.10.2016
5 zápasov
4 zápasy
4 zápasy
-
29.10.2016
5 zápasov
-
4 zápasy
14:30
05.11.2016
5 zápasov
4 zápasy
4 zápasy
-
12.11.2016
-
4 zápasy
4 zápasy
14:30
19.11.2016
Termín pre prípadnú dohrávku odloženého kola

Zhrnutie:
I.liga
II.liga
III.liga
Počet kôl :
9
9
9
Začiatok :
03.09.2016
03.09.2016
03.09.2016
Koniec :
05.11.2016
12.11.2016
12.11.2016
     
Voľno :
01.10.2016
15.10.2016
17.09.2016
 
29.10.2016
08.10.2016

* Jeden zápas 1.kola III.ligy musel byť z vyššie uvedených dôvodov presunutý na 17.9.2016
Dve mužstvá začnú sezónu 10.9.2016


Hramonogram zápasov JESEŇ 2016 v grafickej podobe

4/ Rozpis zápasov jesennej časti sezóny 2016/2017
Rozpis zápasov bude uverejnení na stránke limfuzvolen.sk v piatok 26.8.2016 a v tlačenej podobe odovzdaný prítomným na zasadnutí výboru LIMFU 31.8.2016.

5/ Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen 2016
a) Termín turnaja: 29.8.2016 (pondelok) od 8:00
b) Prihlasovanie mužstiev a vyplácanie štartovného na turnaj :
Detroit, Euroteam, Xanto team, BarBar, Rytieri, Zanziganda,
Oranjes, Pivkári
, L-Trade, Shadows
c) Prihlásené mužstvá a nasadenie pred žrebom skupín turnaja
 
Poradie
Názov mužstva
1.
Oranjes
1.miesto 2015
2.
Pivkári
3.miesto 2015
3.
L-Trade
1.miesto I.liga 2015/2016
4.
Zanziganda
4.miesto I.liga 2015/2016
5.
Euroteam
5.miesto I.liga 2015/2016
6.
Detroit
6.miesto I.liga 2015/2016
7.
Xanto team
8.miesto I.liga 2015/2016
8.
Rytieri
9.miesto I.liga 2015/2016
9.
Outsiders United
3.miesto II.liga 2015/2016
10.
BarBar
5.miesto II.liga 2015/2016
11.
Tornádo
15.miesto II.liga 2015/2016
12.
Shadows
17.miesto II.liga 2015/2016

d) Formát a žreb turnaja sa určí na zasadnutí výboru LIMFU 24.8.2016.

6/ Rozhodcovia LIMFU
Výbor LIMFU pozýva vštkých, ktorí majú záujem rozhodovať zápasy LIMFU v sezóne 2016/2017 na stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 24.augusta 2016 o 17:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.

7/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční v stredu 24.augusta 2016 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov)      spodok
c3jo design