hlavicka
obsah_hore


Zápis z členskej schôdze LIMFU Zvolen
15.08.2016 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na predsezónnej členskej schôdzi LIMFU Zvolen z 10.08.2016
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 10.08.2016

Body zasadnutia:

1/ Prerokované podmienky prenájmu ihriska pre zápasy LIMFU

2/ Štartovné na sezónu LIMFU
Výbor LIMFU prijal ustanovenie o zvýšení štartovného na 20,- € pre všetkých registorvaných hráčov v LIMFU.

3/ Návrhy
Návrhy predložené na členskej schôdzi.

1) Zmena pravidla o vzdialenosti pri zahrávaní autov a rohov
Návrh: Zmena pravidla o vzdialenosti pri zahrávaní autov a rohov z 5 metrov na 3 metre (výbor LIMFU)
Vyhodnotenie:
NEPREROKOVANÉ
V platonosti zostáva PRAVIDLO 11 bod 3 písm c) a PRAVIDLO 12 bod 3 písm b)
,,Hráči súpera (brániaceho mužstva) musia byť vo vzdialenosti minimálne 5 m od lopty až do zahratia."

2) Zmena zahrávania autu - vhadzovaním
Návrh: Zahrávanie autu namiesto kopania vhadzovaním (výbor LIMFU)
Vyhodnotenie: NEPRIJATÉ
V platonosti zostáva PRAVIDLO 11 KOP Z AUTU


3) Nasadenie do rozpisu žrebom
Návrh: Určenie nasadenia mužstiev do rozpisu zápasov novej sezóny žrebom a nie podľa umiestnenia v predošlej sezóne (výbor LIMFU)
Vyhodnotenie: NEPREROKOVANÉ
V platonosti zostáva nasadenie mužstiev do rozpisu podľa umiestnenia z predchádzajúcej sezóny

4) 2% z dane
Návrh: Zavedenie možnosti darovania 2% z dane a zároveň možnosti financovania takýmto spôsobom štartovného pre jednotlivcov (výbor LIMFU)
Vyhodnotenie: V RIEŠENÍ
Člen výboru LIMFU Ján Račko preverí na začiatku súťaže záujem všetkých registrovaných hráčov o využití tejto možnosti, v prípade záujmu možnosť financovania štartovného od sezóny 2017/2018

5) Formát Zimného turnaja
Návrh: Nový formát Zimného turnaja 4 menšie kvalifikačné turnaje pre každú ligu osobitne s postupom do finálového turnaja (výbor LIMFU)
Vyhodnotenie: NEPREROKOVANÉ
Člen výboru LIMFU Juraj Plesník preverí na začiatku súťaže záujem mužstiev o nový formát Zimného turnaja

6) Prestupové obdobie
Návrh: Začiatok prestupového termínu po poslednom kole jesennej časti, pred Zimným turnajom (výbor LIMFU)
Vyhodnotenie: PRIJATÉ VÝBOROM LIMFU
Prestupové obdobie začína po poslednom kole jesennej časti ligovej sezóny.
(Hráčom, ktorí prestúpia pred Zimným turnajom a odohrajú na ňom čo i len jediný zápas za nové mužstvo nebude umožnené prestúpiť druhýkrát)

7) Ocenenia - medaile
Návrh: Ocenenie víťazov líg LIMFU medailami (výbor LIMFU)
Vyhodnotenie: V RIEŠENÍ
Výbor LIMFU prerokuje možnosť zaradenia položky do rozpočtu

8) Ocenenia - ďalšie
Návrh: Ocenenie najlepšieho hráča, brankára a ceny fair-play vo všetkých ligách formou hlasovania všetkých registrovaných hráčov LIMFU (výbor LIMFU)
Vyhodnotenie: V RIEŠENÍ
Členovia výboru LIMFU Ján Račko a Juraj Plesník predložia vypracovaný spôsob vyhodnocovania s predpokladanou výškou nákladov. Výbor LIMFU prerokuje možnosť zaradenia položky do rozpočtu

9) Zľava na nákup športových trofejí
Návrh: Možnosť ponúknutia zľavy na nákup športových trofejí od spoločnosti SABE (výbor LIMFU)
Vyhodnotenie: NEPREROKOVANÉ

10) Rozhodcovia zápasov LIMFU
Návrh: Rozhodovanie zápasov podľa pravidiel LIMFU školenými rozhodcami (výbor LIMFU)
Vyhodnotenie: PRIJATÉ
Zápasy budú aj v sezóne 2016/2017, tak ako po minulé sezóny, rozhodovať školení rozhodcovia

11) Odmena pre rozhodcov
Návrh: Podľa možností rozpočtu LIMFU zvýšenie odmeny pre rozhodcov prerokuje výbor LIMFU (výbor LIMFU)
Pozmeňujúci návrh: Každé mužstvo vyplatí pred zápasom rozhodcovi odmenu vo výške 2,- € (Róbert Mozolány)
Vyhodnotenie: PRIJATÉ
Odmena pre rozhodcov za ligový zápas sa od sezóny 2016/2017 zvyšuje na 8,- €

rozpočtu LIMFU vyplatené výborom LIMFU
4,- €
domáce mužstvo vyplatí pred zápasom
2,- €
hosťujúce mužstvo vyplatí pred zápasom
2,- €

Výbor LIMFU prerokuje podmienky uplatnenia tohto návrhu na najbližšom zasadnutí.

4/ Formát súťaže LIMFU v sezóne 2016/2017
Návrh: Rozdelenie súťaže na 3 ligy (I.liga, II.liga a III.liga)
Vyhodnotenie: PRIJATÉ v 2.kole hlasovania
Hlasovať o možnosti rozdelenia II.ligy mohli len vedúci mužstiev II.ligy zo sezóny 2015/2016 + vedúci novoregistrovaných mužstiev

Výbor LIMFU prijal nasledovné:

I.liga
II.liga
III.liga
Počet účastníkov :
10 mužstiev
8 mužstiev
8 mužstiev
Postup :
-
1.miesto
1.miesto
Zostup :
10.miesto
8.miesto
-
Počet kôl :
18
17
17
Formát :
dvojkolovo
dvojkolovo
trojkolovo
 
+ nadstavba
+ nadstavba

Poznámka:
Po základnej časti sa II. a III.liga rozdelí na 1.-4. o titul a 5.-8. o umiestnenie (body zo základnej časti zostávajú). Nadstavba sa odohrá 1x každý s každým.

5/ Prihlasovanie mužstiev na sezónu LIMFU 2016/2017

I.liga II.liga III.liga
1. L-Trade 1.
Alcolégia
1. Piánko (2)
2. Oranjes   2.
BarBar
  2. Stars
3. Remos   3.
Legionári
  3. Tornádo
4. Zanzibar   4.
Pivkári
  4. Shadows
5. Euroteam   5.
Narimex Premium
  5.
Munaro United
6. Detroit   6.
R-Pub Unionka
  6.
Hara
7. Xanto team   7.
SP Hronn Xanto
  7.
Bez názvu (3)
8. Rytieri   8.
Lokomotýv 99 (2)
  8.
Autotechna
9.
FC Mariáš
           
10.
Outsiders U.(1)
           
           

Poznámka:
  postup oproti sezóne 2015/2016
  zostup oproti sezóne 2015/2016
  NOVÁČIK v sezóne 2016/2017
(1)
Výborom LIMFU ponúknutá miestenka v I.lige
(2)
Mužstvo Piánko sa prihlásilo do III.ligy aj napriek tomu, že podľa umiestnenia zo sezóny 2015/2016 získali miestenku na účasť v II.lige. Miesto v II.lige zaujme ďalšie mužstvo v poradí - Lokomotýv 99
(3)
Nové mužstvo ešte bez určeného názvu v zastúpení p. Kollár

Celkový počet zapísaných mužstiev: 26

6/ Evidencia hráčov
Odovzdávanie súpisiek mužstiev a vyplácanie štarovného na sezónu 2016/2017 :

FC Mariáš (I.liga - 12 hráčov),
R-Pub Unionka (II.liga - 12 hráčov),
Shadows (III.liga - 10 hráčov),

Výbor LIMFU vyzýva mužstvá, ktoré ešte neodovzdali súpisky a nevyplatili štartovné za registrovaných hráčov na sezónu 2016/2017, aby tak urobili do začiatku sezóny! Mužstvá, ktoré tak neurobia nebudú pripustené do súťaže!

Na stránke budú aktualizované odovzdané súpisky začiatkom budúceho týždňa!

7/ Harmonogram súťaže v sezóne 2016/2017
Harmonogram ligových zápasov LIMFU bude upravený podľa kalendára MFK Zvolen s podmienkou, že LIMFU musí skončiť 2 hodiny pred začiatkom ligového zápasu MFK.

Začiatok ligovej súťaže: 3.9.2016

8/ Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen 2016
a) Termín turnaja: 29.8.2016 (pondelok)
b) Termíny na prihlásenie mužstiev: 17.8.2015 ! 
b) Prihlasovanie mužstiev a vyplácanie štartovného na turnaj :
Tornádo, Outsiders United

9/ Upozornenie výboru LIMFU
1) V lige môžu pôsobiť hráči od 16 rokov. Hráči mladší ako 18 rokov musia výboru LIMFU predložiť potvrdenie od zákonného zástupcu, o ich spôsobilosti a štarte na vlastné riziko.
2) Členovia výboru LIMFU majú právo skontrolovať registračné preukazy a v prípade, že nebudú správne vypísané resp. nebude na preukaze fotografia uplatňujú prijaté ustanovenie z 3.8.2016

1. napomenutie slovné upozornenie
2. napomenutie poriadková pokuta 5,- €
3. napomenutie poriadková pokuta 10,- €
4. napomenutie zastavená činnosť pre hráča


3) Pri registrácii hráčov je potrebné predložiť platný registračný preukaz.
(Neplatí pre novoregistrovaných hráčov)

10/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 17.augusta 2016 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov)      spodok
c3jo design