hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
05.08.2016 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 03.08.2016
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 03.08.2016

Body zasadnutia:

1/ Predsezónna členská schôdza vedúcich mužstiev LIMFU 
Členská schôdza LIMFU sa uskutoční v stredu 10. augusta 2015 o 18:00
v priestoroch Domu Služieb na 3.poschodí (Kozáčeka 11 , Zvolen)

!!! Účasť všetkých vedúcich (zástupcov) mužstiev nutná !!! 
- vedúci (zástupca) môže zastupovať len jedno mužstvo !
- prihlasovanie mužstiev na sezónu 2016/2017 (aj nových mužstiev)
- vyplácanie zápisného 100,- €/mužstvo
v prípade neprihlásenia a nevyplatenia zápisného nebude mužstvu umožnený štart v sezóne 2016/2017

2/ Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen
a) Termín turnaja: 29. augusta 2016 (pondelok)
b) Termíny na prihlásenie: 10.8. a 17.8.2016

3/ Návrhy pre sezónu 2016/2017
Návrhy predložené výboru LIMFU, budú predložené na členskej schôdzi k schváleniu

1) Zmena pravidla o vzdialenosti pri zahrávaní autov a rohov
Návrh : Zmena pravidla o vzdialenosti pri zahrávaní autov a rohov z 5 metrov na 3 metre (výbor LIMFU)
Pozmeňujúci návrh: Zahrávanie autov vhadzovaním (výbor LIMFU)

2) Nasadenie do rozpisu žrebom
Návrh: Určenie nasadenia mužstiev do rozpisu zápasov novej sezóny žrebom a nie podľa umiestnenia v predošlej sezóne (výbor LIMFU)

3) 2% z dane
Návrh: Zavedenie možnosti darovania 2% z dane a zároveň možnosti financovania takýmto spôsobom štartovného pre jednotlivcov (výbor LIMFU)

4) Formát Zimného turnaja
Návrh: Nový formát Zimného turnaja 4 menšie kvalifikačné turnaje pre každú ligu osobitne s postupom do finálového turnaja (výbor LIMFU)

5) Prestupové obdobie
Návrh: Začiatok prestupového termínu po poslednom kole jesennej časti, pred Zimným turnajom (výbor LIMFU)

6) Ocenenia
Návrh A: Ocenenie víťazov medailami (výbor LIMFU)
Návrh B: Ocenenie najlepšieho hráča, brankára a ceny fair-play vo všetkých ligách formou hlasovania všetkých registrovaných hráčov LIMFU (výbor LIMFU)

7) Odmena pre rozhodcov
Návrh : Podľa možností rozpočtu zvýšenie odmeny pre rozhodcov
za zápas na 5,- € (výbor LIMFU)

8) Zľava na nákup športových trofejí
Návrh : Možnosť ponúknutia zľavy na nákup športových trofejí od spoločnosti SABE (výbor LIMFU)

9) Štartovné LIMFU
Návrh: Vzhľadom na zvyšujúce sa náklady a znižujúcu sa dotáciu od mesta Zvolen výbor LIMFU navrhuje zvýšiť štartovné na 20,- € pre všetkých registorvaných hráčov (výbor LIMFU)

4/ Nový člen výboru LIMFU 
Novým členom výboru LIMFU sa stáva Adam Sloboda (vedúci mužstva BarBar

5/ Funkcia člena výboru LIMFU
p. Sloboda bol výborom LIMFU poverený správou technického zabezpečenia (lopty, siete, bránky, rozlišovačky,...) 
6/ Prerokované podmienky prenájmu ihriska pre zápasy LIMFU
7/ Predložený rozpis zápasov MFK Zvolen pre harmonogram zápasov LIMFU
8/ Prerokovaní rozhodcovia na sezónu 2016/2017 a možnosti rozhodovania
9/ Financie LIFMU

a) Predložené vyúčtovanie sezóny LIMFU 2015/2016
b) Návrh rozpočtu na sezónu LIMFU 2016/2017

10/ Ustanovenie výboru LIFMU
Výbor LIMFU prijal ustanovenie, ktoré mu umožňuje pokutovať mužstvá až do výšky 10,- € v prípade, že registračné preukazy predložené pri registrácii hráčov nebudú správne vypísané resp. nebude na preukaze fotografia.

11/ Výzva výboru LIFMU
Pri registrácii hráčov je potrebné predložiť platný registračný preukaz.
(Neplatí pre novoregistrovaných hráčov)

12/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 10.augusta 2016 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov)      spodok
c3jo design