hlavicka
obsah_hore


Zvolen a malý futbal
16.03.2019 (Miloš Masarik a Juraj Plesník)
 
Slovenský malý futbal zaznamenal v minulom roku viac úspechov, na ktorých sa podieľal aj zvolenský malý futbal.
 

Malý futbal v celoslovenskom meradle
Malý futbal je v súčasnosti zaradený medzi menšinové športy. Skutočnosť je však iná. Možno to niekoho prekvapí, ale aktívnych hráčov registrovaných v jednotlivých členských ligách SZMF je prinajmenšom toľko, ako má dospelých hráčov registrovaný futbalový i hokejový zväz, oba štátom najviac dotované zväzy. Podobné je i zverejňovanie dosiahnutých výsledkov malého futbalu v celoštátnych printových médiách, ktoré nedocenili na zverejnenie ani zisk strieborných medailí na Majstrovstvách sveta v kategórii U 21.


Úspechy na diplomatickom poli
LIMFU Zvolen však zaznamenal úspechy aj na diplomatickom poli. Viacnásobná návšteva prezidenta svetovej federácie malého futbalu WMF Filipa Judu, organizácia prípravného kempu Slovenskej reprezentácie pred ME v Kyjeve, konanie Valného zhromaždenia SZMF vo Zvolene, zaradenie členov výboru LIMFU do výkonného výberu SZMF, jeho komisií (rozhodcovská a turnajová) a do vedenia reprezentačných mužstiev, či vstup generálneho sponzora Schaller Facility do zvolenského malého futbalu.

Organizácia turnajov a súťaží
Do celoslovenskej pozornosti sa dostalo zorganizovanie turnaja výberov malých líg LIMFU cup 2017, medzinárodných turnajov na reprezentačnej úrovni Boxo cup 2018 a klubovej L-Trade cup 2018 , premiérový ročník SCHALLER FACILITY Zvolenskej okresnej ligy malého futbalu žiakov U15, či usporiadanie Majstrovstiev Slovenska hráčov nad 40 rokov v roku 2018.

Účasť zvolenských mužstiev na celoslovenskom Winter cupe či pravidelné zastúpenie na Majstrovstvách Slovenska. Významnou bola aj účasť zvolenského mužstva L-Trade v EMF Champions League 2018 a podiel zvolenských hráčov vo výbere Slovenska, ktorí sa pričinili k zisku 4.miesta na EMF Seniors Champions League 40+ v slovinskom Terme Čatež v roku 2018.

Medzi významné patrí aj organizovanie turnajov a súťaží Výborom SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. Okrem ligovej súťaže sú to aj tradičné turnaje Turnaj o pohár primátora(ky), Zimný turnajLiga pre hráčov nad 40 rokov.

K popularizácii tohto športu prispievajú aj ďalšie zvolenské podujatia ako L.K-BOXO Liga 50+, Liga 60+ , Turnaj o pohára Troch kráľov a ďalšie nemenej atraktívne turnaje Turnaj o pohár MFK Zvolen, Lomnička cup, séria pravidlených nočných turnajov EKOMA night alebo turnaje v blízkom okolí ako Spring cup organizované fanúšikmi zvolenského malého futbalu.


Propagácia malého futbalu
Okrem obsiahlich internetových stránok s aktuálnymi informáciami z prostredia zvolenského malého futbalu sa do popredia pomaly dostávajú aj výsledkový servis pomocou aplikácie futbalito, či nahrávanie video záznamov zo stretnutí cez aplikáciu sport.video.

Zaujímavou formou propagácie  určite aj  prezentácia malého futbalu na Zvolenskom športovom Korze.


Súčasnosť a budúcnosť malého futbalu
Toto všetko výbor LIMFU mohol zorganizovať iba vďaka ústretovosti vedenia MFK Zvolen, v ktorého areáli sa podujatia konali a pravidelne sa koná i dlhodobá ligová súťaž.

V dnešnej ekonomicky náročnej dobe však bude ťažké získať potrebné financie na bezproblémové zabezpečenie súťaží malého futbalu, lebo dotácie mesta Zvolen na šport v prospech LIMFU sa neúmerne v tomto roku znížili až o 57 % oproti roku 2018 aj napriek tomu, že dotácie sa mestu vrátili v podobe platieb za prenájom športovísk.

Malý futbal nemá vo Zvolene svoj vlastný dôstojný stánok a realizácia projektu na Barinách, v ktorom bol zahrnutý i štadión pre tento šport sa nekoná.

Taký je zvolenský malý futbal v paradoxoch dnešnej doby, v ktorej sa chyby ľahko spôsobia, no sa ťažko naprávajú.

Zdroj: myzvolen.sme.sk
Autor článku: Miloš Masarik
Korekcie a úpravy: Juraj Plesníkspodok
c3jo design