hlavicka
obsah_hore


Prihlasovanie mužstiev na sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2019/2020
05.07.2019 (Juraj Plesník)
 
Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU pozýva všetky mužstvá, ktoré majú záujem pôsobiť v lige malého futbalu vo Zvolene, k účasti v sezóne SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2019/2020. Zápisné je potrebné uhradiť prevodom na účet OZ Liga malého futbalu Zvolen najneskôr do 12.08.2019!

Zápisné: 200,- €
Číslo účtu : SK85 0200 0000 0029 3674 6458
Poznámka: Do poznámky je potrebné uviesť názov mužstva

!!! Dôležité termíny v pokračovaní článku !!!
 Dôležité informácie :
1) Zápisné
je považované ako záloha za štartovné pre hráčov na súpiske mužstva a bude odpočítané pri registrácii hráčov na sezónu 2019/2020
2) Do začiatku súťaže musia mužstvá zaplatiť príspevok na rozhodcov vo výške 2,-€ x počet stretnutí v sezóne (BUDE URČENÉ)
3) Počet hráčov na súpiske mužstva je minimálne 10 registrovaných hráčov
4) Súťaže sa môžu zúčastniť hráči, ktorí dovŕšili 15 rokov
5) Neplnoletí hráči (do 18 rokov) musia predložiť súhlas od zákonných zástupcov o hre na vlastnú zodpovednosť
6) Registračné preukazy budú novým hráčov vystavované do začiatku súťaže bezplatne
7) Súťažní poriadok a ďalšie dokumenty sú k dispozícii na webe v časti LIMFU/Dokumenty
8) Akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. Kontakty na vedenie súťaže sú v časti Kontakty

Dôležité termíny :
05.07. - 12.08.2019 Prihlasovanie mužstiev na sezónu 2019/2020
14.08.2019 Členská schôdza vedúcich mužstiev
14.08.2019 Prihlasovanie na Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen
14.08.2019 Registrácia hráčov na súpisky mužstiev !!!
21.08.2019 Registrácia hráčov na súpisky mužstiev
21.08.2019 Prihlasovanie na Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen
28.08.2019 Registrácia hráčov na súpisky mužstiev
29.08.2019 Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen
04.09.2019 Registrácia hráčov na súpisky mužstiev
07.09.2019 Začiatok sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU 2019/2020

Registrácia hráčov na súpisky mužstiev :
1) Registrácia hráčov na súpisky mužstiev je možná aj po začiatku sezóny.
2) Hráči, ktorí budú evidovaní na súpiske mužstva, ale nenastúpia na ani jedno stretnutie resp. nebudú uvedení na zápise o stretnutí, môžu prestúpiť kedykoľvek.

Pozvánka na členskú schôdzu vedúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Členská schôdza vedúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční v stredu 14.08.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovy kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
c) Účasť vedúcich resp. zástupcov všetkých prihlásených účastníkov POVINNÁ!


spodok
c3jo design
ml>