hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
25.06.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 19.06.2019
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 19.06.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Masarik Miloš PRÍTOMNÝ
Račko Ján NEPRÍTOMNÝ
Suja Peter NEPRÍTOMNÝ
Dedok Miloš NEPRÍTOMNÝ
Plesník Juraj NEPRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef NEPRÍTOMNÝ

1/ Športovo-technická komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Výsledky stretnutí
a) Schválenie výsledkov dohrávaného 16.kola I., II. a III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 08.06.2019

b) Výsledok stretnutia 17.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.06.2019 medzi mužstvami Remos - FC Mariáš vedený rozhodcom Branislavom Hrdličkom - V DISCIPLINÁRNOM KONANÍ

c) Výsledok stretnutia 17.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.06.2019 medzi mužstvami L-Trade - Oranjes vedený rozhodcom Petrom Hanesom predčasne ukončeného v 25.minúte za stavu 3:3 z dôvodu odstúpenia mužstva L-Trade - V DISCIPLINÁRNOM KONANÍ

d) Výsledok stretnutia 17.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.06.2019 medzi mužstvami Demitrans Euroteam  vedený rozhodcom Petrom Hanesom - V DICSCIPLINÁRNOM KONANÍ

e) Výsledok stretnutia 17.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.06.2019 medzi mužstvami BarBar Stars  vedený rozhodcom Petrom Plavcom - V DICSCIPLINÁRNOM KONANÍ

2/ Matričná komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  
1) Evidencia štatistík 
a) Štatistiky hráčom zo stretnutia 16.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 08.06.2019 medzi mužstvami Remos  - Demitrans nepriznané vzhľadom na nesprávne uvedené informácie v zápise zo stretnutia.

3/ Disciplinárna komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Námietky a žiadosti
a) Podozrenie na neoprávnený štart
Predkladateľ: Juraj Plesník (delegát Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen) 
Námietka:
 Delegát Juraj Plesník žiada o preverenie štartu hráča Mozolány  (FC Mariáš) uvedeného v zápise o stretnutí z 15.06.2019.
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ

b) Podozrenie na ovplyvnenie výsledku
Predkladateľ: Juraj Plesník (delegát Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen) 
Námietka:
 Delegát Juraj Plesník žiada o preverenie skutočností k výsledku stretnutia 17.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.06.2019 medzi mužstvami Remos - FC Mariáš vedený rozhodcom Branislavom Hrdličkom, z dôvodu podozrenia na ovplyvnenie výsledku, keďže stretnutie sa neodohralo tak ako uvádza zápis o stretnutí.
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen pozáva vedúcich mužstiev Remos a FC Mariáš ako aj rozhodcu Branislava Hrdličku k podaniu vyjadrenia.

c) Podozrenie na ovplyvnenie výsledku
Predkladateľ: Juraj Plesník a Peter Suja (delegáti Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen) 
Námietka:
 Delegáti Juraj Plesník a Peter Suja žiadajú o preverenie skutočností k výsledku stretnutia 17.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.06.2019 medzi mužstvami L-Trade - Oranjes vedený rozhodcom Petrom Hanesom predčasne ukončeného v 25.minúte za stavu 3:3, pre podozrenie na vzájomnú dohodu oboch mužstiev na odstúpenie zo stretnutia.
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen pozýva vedúcich mužstiev L-Trade a Oranjes ako aj rozhodcu Petra Hanesa k podaniu vyjadrenia.

2) Výsledok stretnutia
a) Výsledok stretnutia 17.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.06.2019 medzi mužstvami L-Trade - Oranjes vedený rozhodcom Petrom Hanesom predčasne ukončeného v 25.minúte za stavu 3:3 z dôvodu odstúpenia mužstva L-Trade
Vyhodnotenie: 
 V RIEŠENÍ

3) Kontumácia stretnutia
a) Výsledok stretnutia 17.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.06.2019 medzi mužstvami Remos - FC Mariáš vedený rozhodcom Branislavom Hrdličkom, výsledkom Remos - FC Mariáš 5:0 kontumačne, vzhľadom na nesprávne uvedené informácie v zápise zo stretnutia.

b) Kontumácia stretnutia 17.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.06.2019 medzi mužstvami Demitrans - Euroteam vedený rozhodcom Petrom Hanesom, výsledkom Demitrans - Euroteam 0:5 kontumačne, z dôvodu nenastúpenia mužstva Demitrans na stretnutie.

c) Kontumácia stretnutia 17.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.06.2019 medzi mužstvami BarBar - Stars vedený rozhodcom Petrom Plavcom , výsledkom BarBar - Stars 5:0 kontumačne, z dôvodu nenastúpenia mužstva Stars na stretnutie.

4) Vyplácanie disciplinárnych pokút
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ČK z 08.06.2019
Spodniak Róbert
[035]
Lokomotyv ´99
  NEVYPLATENÉ  

b) Disciplinárna pokuta pre mužstvo
Disciplinárna pokuta vo výške 20 € udelená mužstvu Paralympiacos za nenastúpenie na stretnutie 16.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 08.06.2019 - VYPLATENÉ 

Disciplinárna pokuta vo výške 20 € udelená mužstvu Demitrans za nenastúpenie na stretnutie 17.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.06.2019 - NEVYPLATENÉ 

Disciplinárna pokuta vo výške 20 € udelená mužstvu Stars za nenastúpenie na stretnutie 17.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.06.2019 - NEVYPLATENÉ 

5) Neprerokovaní hráči 
a) Spodniak Róbert [583] Lokomotyv ´99
ČK z 16.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 08.06.2019
hrubé nadávanie rozhodcovi

6) Pozastavená činnosť
Neprerokovaní hráči
Spodniak Róbert
[583]
Lokomotyv ´99
     

4/ Odvolacia komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
 
BEZ ZÁZNAMU

5/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
1) Vyplácanie odmien rozhodcom
Rozhodcovia Igor Vlačuha, Vladimír Mojžita, Peter Hanes - VYPLATENÉ
2) Diplomy
Miloš Masarik pripravil diplomy na vyhodnotenie sezóny 12 ks - VYPLATENÉ
3) Komnepnzácia za neodohratie stretnutia
Mužstvu Torro-Koliba vyplatená kompenzácia za neodohratie stretnutia 16.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 08.06.2019 - VYPLATENÉ

6/ Športové vybavenie v majetku SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
BEZ ZÁZNAMU

7/ Ďalšie body zasadnutia
1) Vyhodnotenie sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019 
a) Konečné poradie mužstiev
 
Poradie
Názov mužstva
Umiestnenie
1.
Oranjes
1.miesto I.liga
2.
L-Trade
2.miesto I.liga
3.
Detroit
3.miesto I.liga
4.
Xanto team
4.miesto I.liga
5.
Remos
5.miesto I.liga
6.
Demitrans
6.miesto I.liga
7.
Euroteam
7.miesto I.liga
8.
FC Mariáš  
8.miesto I.liga
     
9.
Pivkári 
1.miesto II.liga
10.
futbalito
2.miesto II.liga
11.
Alcolégia
3.miesto II.liga
12.
R-Pub Unionka
4.miesto II.liga
13.
BarBar
5.miesto II.liga
14.
Stars
6.miesto II.liga
15.
Tornádo- Carmont
7.miesto II.liga
16.
Lokomotýv 99  
8.miesto II.liga
     
17. Torro - Koliba
1.miesto III.liga
18.
Piánko
2.miesto III.liga
19.
Fine
3.miesto III.liga
20.
Paralympiacos
4.miesto III.liga
21.
Falcon´s
5.miesto III.liga
22.
Shadows
6.miesto III.liga
23.
Legionári
7.miesto III.liga
24.
Autotechna Stars
8.miesto III.liga

Legenda:
 postup
 zostup

b) Ocenenia a finančné odmeny

I.liga SCHALLER FACILITY LIMFU 
1.miesto
Oranjes
pohár za 1.miesto v I.lige + odmena 100 €
2.miesto
L-Trade
pohár za 2.miesto v I.lige + odmena 50 €
3.miesto
Detroit
pohár za 3.miesto v I.lige + odmena 40 €

Najlepší strelec I.liga SCHALLER FACILITY LIMFU 
Bobor Vladimír [331] (Oranjes)
22 gólov
trofej + odmena 15 €


II.liga SCHALLER FACILITY LIMFU 
1.miesto
Pivkári
pohár za 1.miesto v II.lige + odmena 40 €
2.miesto
futbalito
pohár za 2.miesto v II.lige + odmena 35 €
3.miesto
Alcolégia
pohár za 3.miesto v II.lige + odmena 30 €

Najlepší strelec II.liga SCHALLER FACILITY LIMFU 
Kolárik Peter [186] (Pivkári)
26 gólov
trofej + odmena 10 €


III.liga SCHALLER FACILITY LIMFU 
1.miesto
Torro-Koliba
pohár za 1.miesto v III.lige + odmena 30 €
2.miesto
Piánko
pohár za 2.miesto v III.lige + odmena 25 €
3.miesto
Fine
pohár za 3.miesto v III.lige + odmena 20 €

Najlepší strelec III.liga SCHALLER FACILITY LIMFU 
Golian Michal ml [779] (Torro-Koliba)
22 gólov
trofej + odmena 5 €

2) Pozvánka na zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční vo stredu 26.06.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design
ml>