hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
14.06.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 12.06.2019
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 12.06.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Masarik Miloš PRÍTOMNÝ
Račko Ján PRÍTOMNÝ
Suja Peter PRÍTOMNÝ
Dedok Miloš NEPRÍTOMNÝ
Plesník Juraj NEPRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef NEPRÍTOMNÝ

1/ Športovo-technická komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Výsledky stretnutí
a) Schválenie výsledkov dohrávaného 16.kola I., II. a III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 08.06.2019

b) Výsledok stretnutia 16.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 08.06.2019 medzi mužstvami Remos - Demitrans vedený rozhodcom Branislavom Hrdličkom predčasne ukončeného v 20.minúte za stavu 8:1 pre mužstvo Remos z dôvodu nedostatočného počtu hráčov mužstva Demitrans - ZOSTÁVA V PLATNOSTI

c) Výsledok stretnutia 16.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 08.06.2019 medzi mužstvami Paralympiacos Torro-Koliba  vedený rozhodcom Igorom Vlačuhom - V DICSCIPLINÁRNOM KONANÍ

2) Delegačná listina  
a) Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 15.06.2019 uverejnená na internetovej stránke v časti LIMFU/Rozhodcovia.

3) Ukončenie sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019
Ukončenie sezóny odovzdávanie trofejí, diplomov a odmien prebehne ihneď po skončení posledného stretnutia v sobotu 15.06.2019.

2/ Matričná komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Registrácia nových hráčov
Janeček Tomáš
[920]
Fine
     

2) Prestup hráčov medzi mužstvami
Šovčík Jozef
[727]
Hara
Fine
 

3) Dopísanie hráča na súpisku mužstva v sezóne 2018/2019
Böhm Dušan
[261]
BarBar
     

4) Vyradenie hráča zo súpisky mužstva v sezóne 2018/2019
Labaj Radoslav
[859]
Fine
     
Chládek Pavol
[844]
Fine
     

5) Evidencia štatistík
a) Doplnenie štatistík hráčom zo stretnutia 16.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 08.06.2019 medzi mužstvami Remos  - Demitrans

6) Potvrdenie od zákonného zástupcu
Predložené potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte v súťaži SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen na vlastnú zodpovednosť pre hráča Janeček Tomáš [920] (Fine)

3/ Disciplinárna komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Námietky a žiadosti
BEZ ZÁZNAMU

2) Kontumácia stretnutia
a) Kontumácia stretnutia 16.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 08.06.2019 medzi mužstvami Paralympiacos - Torro-Koliba vedený rozhodcom Igorom Vlačuhom, výsledkom Paralympiacos - Torro-Koliba 0:5, z dôvodu nenastúpenia mužstva Paralympiacos na stretnutie.

3) Vyplácanie disciplinárnych pokút
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 08.06.2019
Havran Martin ml.
[841]
BarBar
  VYPLATENÉ  
Halama Martin
[363]
Euroteam
  VYPLATENÉ  
Slovák Vladimír
[890]
Xanto team
  VYPLATENÉ  

b) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ČK z 08.06.2019
Spodniak Róbert
[035]
Lokomotyv ´99
  NEVYPLATENÉ  

c) Disciplinárna pokuta pre mužstvo
Disciplinárna pokuta vo výške 20 € udelená mužstvu Paralympiacos za nenastúpenie na stretnutie 16.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 08.06.2019 - NEVYPLATENÉ 

4) Neprerokovaní hráči 
a) Spodniak Róbert [583] Lokomotyv ´99
ČK z 16.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 08.06.2019
hrubé nadávanie rozhodcovi

Odôvodnenie: Neprerokované z dôvodu nevyplatenej disciplinárnej pokuty a neprítomnosti potrestaného hráča Spodniaka Róberta [583], vedúceho mužstva Lokomotyv ´99 a rozhodcu Petra Plavca

5) Pozastavená činnosť
Neprerokovaní hráči
Spodniak Róbert
[583]
Lokomotyv ´99
     

4/ Odvolacia komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
 
BEZ ZÁZNAMU

5/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
1) Prerokované prerozdelenie koncoročných odmien mužstvám
2) Dotácie od mesta Zvolen
Mestu Zvolen bola odovzdaná záverečná sprava k poskytnutým dotáciám v ktorej Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen kriticky zhodnotil zníženie dotácií o 34% napriek tomu, že malý futbal je najmasovejším športom v meste Zvolen.
3) Komnepnzácia za neodohratie stretnutia
Mužstvo Torro-Koliba môže požiadať o kompenzáciu za neodohratie stretnutia 16.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 08.06.2019 do 01.09.2019

6/ Športové vybavenie v majetku SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
BEZ ZÁZNAMU

7/ Ďalšie body zasadnutia
1) Sponzorský dar
a) Partner SZMF Red Bull poskytol pre každého registrovaného hráča SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen energetický nápoj.
b) Nápoje budú mužstvám prerozdelené podľa počtu registrovaných hráčov na súpiske v priebehu hracieho dňa 15.06.2019

2) Pozvánka na zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční vo stredu 19.06.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design
ml>