hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
06.06.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 05.06.2019
 



pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 06.06.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef PRÍTOMNÝ
Plesník Juraj PRÍTOMNÝ
Suja Peter PRÍTOMNÝ
Dedok Miloš NEPRÍTOMNÝ
Račko Ján NEPRÍTOMNÝ
Masarik Miloš NEPRÍTOMNÝ

1/ Športovo-technická komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Výsledky stretnutí
a) Schválenie výsledkov dohrávaného 15.kola I., II. a III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 01.06.2019

b) Výsledok stretnutia 15.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 01.06.2019 medzi mužstvami FC Mariáš - Demitrans vedený rozhodcom Petrom Plavcom predčasne ukončeného v 10.minúte za stavu 3:0 pre mužstvo Demitrans z dôvodu nedostatočného počtu hráčov mužstva FC Mariáš - V DICSCIPLINÁRNOM KONANÍ

2) Návrhy a žiadosti
a) Žiadosť o zmenu začiatku stretnutia 
Predkladateľ: Miloš Šiška (vedúci mužstva Alcolégia) 
Žiadosť:
 Žiadosť uverejená v zápise z 29.05.2019 bod 1.2 písm c)
Vyhodnotenie:  BEZ ZMENY V ROZPISE
Doplnenie:  Nedoložený súhlas zainteresovaných mužstiev so zmenou začiatku stretnutia v rozpise

b) Žiadosť o zmenu začiatku stretnutia 
Predkladateľ: Tomáš Čierny (vedúci mužstva Paralympiacos) 
Žiadosť:
 Mužstvo Paralympiacos žiada o zmenu začiatku stretnutia 16.kola resp. 2.kola nadstavbovej časti II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 08.06.2019 o 11:00.
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA S PODMIENKOU
Doplnenie:  Nedoložený súhlas zainteresovaných mužstiev so zmenou začiatku stretnutia v rozpise
Vyhodnotenie:  BEZ ZMENY V ROZPISE

b) Žiadosť o opravu výsledku stretnutia 
Predkladateľ: Jozef Sýkora (vedúci mužstva Tornádo-Carmont) 
Žiadosť:
 Mužstvo Tornádo-Carmont žiada o opravu výsledku stretnutia 15.kola resp. 1.kola nadstavbovej časti II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 01.06.2019 medzi mužstvami Stars - Tornádo-Carmont vedený rozhodcom Igorom Vlačuhom na výsledok Stars - Tornádo-Carmont 7:2.
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ
Doplnenie:  Skóre stretnutia 15.kola resp. 1.kola nadstavbovej časti II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 01.06.2019 medzi mužstvami Stars - Tornádo-Carmont bolo dodatočne zmenené v zápise o stretnutí na 8:2 na základe záznamu o počte gólov mužstva Stars a potvrdenia rozhodcu Igora Vlačuhu.


3) Delegačná listina  
a) Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 08.06.2019 bude uverejnená na internetovej stránke v časti LIMFU/Rozhodcovia.
b) Na stránke LIMFU/Rozhodcovia nastavený automatický refresh (znovu načítanie).

4) Prihlasovanie mužstiev do novej sezóny
a) Nové mužstvá sa môžu do nového ročníka SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen nahlasovať priebežne.
b) Termíny na riadnu registráciu budú uverejnené v priebehu mesiaca júl 2019.

5) Ukončenie sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019
Ukončenie sezóny odovzdávanie trofejí, diplomov a odmien prebehne ihneď po skončení posledného stretnutia v sobotu 15.06.2019.

2/ Matričná komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Registrácia nových hráčov
Makovíni Rudolf st.
[919]
Autotechna Stars
     
Švihorík Matej
[918]
BarBar
     
Chriaštel Jakub
[917]
Paralympiacos
     

2) Prestup hráčov medzi mužstvami
Sekereš Jakub
[355]
FC Inter Zvolen
Alcolégia
 
Hric Andrej
[105]
BarBar
Alcolégia
 
Beňo Ján
[396]
Haliganda
BarBar
 

3) Dopísanie hráča na súpisku mužstva v sezóne 2018/2019
Hanuška Radovan
[361]
BarBar
     

4) Vyradenie hráča zo súpisky mužstva v sezóne 2018/2019
Lupták Ján
[883]
Paralympiacos
     

5) Evidencia štatistík
a) Doplnenie štatistík hráčom mužstva Demitrans zo stretnutia 15.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 01.06.2019 medzi mužstvami FC Mariáš - Demitrans

3/ Disciplinárna komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Námietky a žiadosti
BEZ ZÁZNAMU

2) Vyplácanie disciplinárnych pokút
BEZ ZÁZNAMU

3) Kontumácia stretnutia
a) Kontumácia stretnutia 15.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 01.06.2019 medzi mužstvami FC Mariáš - Demitrans vedený rozhodcom Petrom Plavcom predčasne ukončeného v 10.minúte za stavu 3:0 pre mužstvo Demitrans, výsledkom FC Mariáš - Demitrans 0:5, z dôvodu nedostatočného počtu hráčov mužstva FC Mariáš.

4) Prerokovaní hráči 
a) Végh Peter [583] Piánko
ČK z 11.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019
udretie súpera

Zástupca mužstva Piánko podal vyjadrenie k udeleniu ČK hráčovi Végh Peter [583] Piánko.

Na základe vyjadrenia zúčastnených delegátov  a rozhodcu Petra Plavca priestupok za ktorý bola udelená červená karta preklasifikovaný na ,,sotenie do súpera".

STOP 2 STRETNUTIA 
s možnosťou odpustenia polovice trestu
Doplnenie: Hráč Végh Peter [583] Piánko  si odpykal časť trestu počas pozastavenia činnosti na stretnutie 15.kola. 

b) Kuchár Juraj  [119] (Torro-Koliba)  
Doplnenie: Výbor zobral na vedmie vyjadrenie delegátov a rozhodcu o vbehnutí hráča Kuchár Juraj  [119] (Torro-Koliba) na ihrisko po vylúčení v stretnutí 11.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019

4/ Odvolacia komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  
1) Námietky a žiadosti
a) Žiadosť o odpustenie polovice trestu
Predkladateľ: Peter Végh (Piánko)
Žiadosť:
Hráč Végh Peter [583] Piánko žiada o odpustenie polovice trestu udeleného na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU dňa 05.06.2019 za ČK udelenú v stretnutí 11.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Torro-Koliba - Piánko z 25.05.2019 vedené rozhodcom Petrom Plavcom
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA
Doplnenie: Hráč Végh Peter [583] Piánko BEZ ZASTAVENIA ČINNOSTI

5/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
1) Poplatky za vedenie účtu
Informovanie o zvýšených bankových poplatkoch
2) Vyplácanie odmien rozhodcom
3) Kalkulácia financií potrebných do konca prebiehajúceho ročníka

6/ Športové vybavenie v majetku SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
BEZ ZÁZNAMU

7/ Ďalšie body zasadnutia
1) Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2019 
a) Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2019 sa uskutočnia 22.-23.6.2019 v Piešťanoch
b) SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen pridelené 4 miestenky
c) Miestenky pre mužstvá SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
- Mužstvo Oranjes odmietlo pridelenú miestnku
- Voľné miestenky ponúknuté ďalším mužstvám podľa priebežného poradia.
Detroit, Euroteam, Demitrans, FC Mariáš, futbalito, Alcolégia, R-Pub Unionka - NEPRIJALI
- Pridelené miestenky pre mužstvá SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
L-Trade - I.liga SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019
Xanto team - I.liga SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019
Pivkári - II.liga SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019
BarBar - II.liga SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019

- Dodatočná miestenka cez ligu malého futbalu Detva ako člena SZMF
Paralympiacos - III.liga SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019

d) Vyplácanie štartovného

2) Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen má informatívny charakter.
b) Právoplatné sú záznamy Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen prijaté na zasadnutí.
c) Za prípadné chyby resp. neuverejnenie niektorých záznamov, ktoré vzniknú pri prepisovaní zodpovedá zapisovateľ.

3) Pozvánka na zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční vo stredu 12.06.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design