hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
31.05.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 29.05.2019
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 29.05.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef PRÍTOMNÝ
Plesník Juraj PRÍTOMNÝ
Dedok Miloš NEPRÍTOMNÝ
Suja Peter NEPRÍTOMNÝ
Račko Ján NEPRÍTOMNÝ
Masarik Miloš NEPRÍTOMNÝ

1/ Športovo-technická komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Výsledky stretnutí
a) Schválenie výsledkov dohrávaného 11.kola I., II. a III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019

b) Výsledok stretnutia 11.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019 medzi mužstvami Oranjes - Euroteam vedený rozhodcom Petrom Plavcom predčasne ukončeného v 2.minúte za stavu 1:0 pre Oranjes z dôvodu nedostatočného počtu hráčov mužstva Euroteam - V DICSCIPLINÁRNOM KONANÍ

c) Výsledok stretnutia 11.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019 medzi mužstvami FC Mariáš - Detroit vedený rozhodcom Igorom Vlačuhom odohraného s výsledkom FC Mariáš - Detroit 1:3 - V DICSCIPLINÁRNOM KONANÍ

2) Návrhy a žiadosti
a) Žiadosť o určenie začiatku stretnutia 
Predkladateľ: Juraj Plesník (zástupca mužstva Xanto team) 
Žiadosť: Žiadosť uverejená v zápise z 22.05.2019 bod 1.1 písm a)
Doloženie súhlasu od mužstva Falcon´s so zmenou začiatku stretnutia 15.kola resp. 1.kola nadstavbovej časti III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 01.06.2019
Vyhodnotenie:  ZMENA V ROZPISE UPLATNENÁ

b) Žiadosť o určenie začiatku stretnutia 
Predkladateľ: Jaroslav Grajciar (vedúci mužstva BarBar) 
Žiadosť:
 Mužstvo BarBar žiada o určenie začiatku stretnutia 15.kola resp. 1.kola nadstavbovej časti II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 01.06.2019 o 8:00 z dôvodu obmedzenej účasti hráčov na stretnutí.
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA S PODMIENKOU
Doplnenie:  Na potvrdenie žiadosti potrebný súhlas jedného z mužstiev futbalito resp. Falcon´s, ktoré majú prednostne požiadané o začiatky stretnutí o 8:00. Súhlas bolo potrebné predložiť najneskôr v pondelok 26.05.2019 - NEPREDLOŽENÉ

Vyhodnotenie:  BEZ UPLATNENIA

c) Žiadosť o zmenu začiatku stretnutia 
Predkladateľ: Miloš Šiška (vedúci mužstva Alcolégia) 
Žiadosť:
 Mužstvo Alcolégia žiada o zmenu začiatku stretnutia 17.kola resp. 3.kola nadstavbovej časti II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 15.06.2019 najneskôr o 11:00 z dôvodu účasti hráčov mužstva na svadbe.
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA S PODMIENKOU
Doplnenie:  Na potvrdenie žiadosti potrebný súhlas mužstiev s ktorými by bolo stretnutie preložené. Súhlas je potrebné predložiť najneskôr v stredu 05.06.2019

3) Delegačná listina  
a) Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 01.06.2019 uverejnená na internetovej stránke v časti LIMFU/Rozhodcovia.
b) Vedúcich mužstiev by mali vo vlastnom záujme sledovať uverejnenú delegačnú listinu pre nadchádzajúce kolo
c) Prípadné zmeny v delegačnej listine je potrebné konzultovať ešte pred začiatkom stretnutia
d) Z neočakávaných dôvodov je zmena delegovaných rozhodcov možná

4) Rozpis nadstavbovej časti
Rozpis nadstavbovej časti uverejnení na internetovej stránke v časti Rozpis / Výsledky všetkých troch líg.

5) Prihlasovanie mužstiev do novej sezóny
Diskusia o zefektívnení prihlasovania mužstiev pred začiatkom novej sezóny

2/ Matričná komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Registrácia nových hráčov
Horňák Matej
[515]
Stars
     

2) Prestup hráčov medzi mužstvami
BEZ ZÁZNAMU

3) Dopísanie hráča na súpisku mužstva v sezóne 2018/2019
BEZ ZÁZNAMU

4) Vyradenie hráča zo súpisky mužstva v sezóne 2018/2019
BEZ ZÁZNAMU

5) Evidencia štatistík
a) Doplnenie štatistík hráčom mužstva Oranjes zo stretnutia 11.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019 medzi mužstvami Oranjes - Euroteam
b) Doplnenie štatistík hráčom mužstva Detroit zo stretnutia 11.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019 medzi mužstvami FC Mariáš - Detroit

3/ Disciplinárna komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Námietky a žiadosti
a) Námietka v zápise o stretnuti
Predkladateľ: Xanto team
Oboznámenie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen s námietkou mužtava Xanto team zo stretnutia 11.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019 medzi mužstvami Xanto team - L-Trade

b) Námietka v zápise o stretnuti
Predkladateľ: Piánko
Oboznámenie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen s námietkou mužtava Piánko zo stretnutia 11.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019 medzi mužstvami Torro-Koliba - Piánko

2) Vyplácanie disciplinárnych pokút
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 25.05.2019
Schillinger Erik
[758]
Xanto team
  VYPLATENÉ  
Kindernaj Peter
[348]
Demitrans
  VYPLATENÉ  
Pařenica Ivan
[780]
L-Trade
  VYPLATENÉ  

b) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ČK z 25.05.2019
Höger Lukáš
[234]
L-Trade
  VYPLATENÉ  

3) Kontumácia stretnutia
a) Kontumácia stretnutia 11.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019 medzi mužstvami Oranjes - Euroteam vedený rozhodcom Petrom Plavcom predčasne ukončeného v 2.minúte za stavu 1:0 pre Oranjes, výsledkom Oranjes - Euroteam 5:0 z dôvodu nedostatočného počtu hráčov mužstva Euroteam

b) Kontumácia stretnutia 11.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019 medzi mužstvami FC Mariáš - Detroit vedený rozhodcom Igorom Vlačuhom odohraného s výsledkom FC Mariáš - Detroit 1:3, výsledkom FC Mariáš - Detroit 0:5z dôvodu neoprávneného štartu hráča Hankovský Matej [911] s pozastavenou činnosťou.

4) Prerokovaní hráči 
a) Hankovský Matej [911] FC Mariáš
neoprávnený štart na dohrávané stretnutie 11.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019
STOP 1 STRETNUTIE

b) Jombík Tomáš [899] (Lokomotyv ´99)  
ČK z 11.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019
sklz s kontaktom
BEZ ZASTAVENIA ČINNOSTI 
s podmienkou 
Odôvodnenie: Hráč Jombík Tomáš [899] (Lokomotyv ´99)     bez predchádzajúcich disciplinárnych priestupkov, nehral surovo a bez nevhodnej reakcie po vylúčení. Zastavenie činnosti v stretnutí sa považuje za dostačujúce a ďalšie zastavenie činnosti sa neudeľuje. 

c) Kuchár Juraj  [119] (Torro-Koliba)  
ČK z 11.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019
2xŽK v stretnutí 
BEZ ZASTAVENIA ČINNOSTI s podmienkou 
Odôvodnenie: Hráč Kuchár Juraj  [119] (Torro-Koliba)      bez predchádzajúcich disciplinárnych priestupkov, nehral surovo a bez nevhodnej reakcie po vylúčení. Zastavenie činnosti v stretnutí sa považuje za dostačujúce a ďalšie zastavenie činnosti sa neudeľuje. 

5) Nererokovaní hráči 
a) Végh Peter [583] Piánko
ČK z 11.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 25.05.2019
udretie súpera

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen pozýva zástupcov mužstiev Torro-Koliba a Piánko ako aj rozhodcu Petra Plavca na najbližšie zasadnutie.

6) Nevyplatené disciplinárne pokuty
Zoznam všetkých hráčov a mužstiev s nevyplatenými disciplinárnymi pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

4/ Odvolacia komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  
BEZ ZÁZNAMU

5/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
1) Vedenie mužstva Zvolen v Superlige
Vyplatená odmena vedúcim mužstva Zvolen Štefanovi Sudimákovi ml. a Odrejovi Jančkovi - VYPLATENÉ

6/ Športové vybavenie v majetku SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
BEZ ZÁZNAMU

7/ Ďalšie body zasadnutia
1) Superliga v malom futbale SZMF
a) Semifinále Superligy SZMF vo Zvolene
Predkladateľ: Slovenský Zväz Malého Futalu
Návrh: Usporiadanie semifinálových stretnutí Superligy SZMF vo Zvolene.
Vyhodnotenie: PRIJATÉ
Odôvodnenie: Prehodnotenie vzhľadom k ústretovosti k SZMF

2) Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2019 
a) Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2019 sa uskutočnia 22.-23.6.2019 v Piešťanoch
b) SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen pridelené 4 miestenky
c) Prijatie miesteniek pre mužstvá SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Oranjes - I.liga SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019
L-Trade - I.liga SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019
Xanto team - I.liga SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019

d) Záujemcovia o pridelenie miestenky na Majstrovstvá Slovenska musia predložiť žiadosť Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
e) Termín na uhradenie štartovného v sobotu 01.06.2019. Bez uhradenia štartovného sa mužstvo turnaja nebud môcť zúčastniť .

3) Turnaj o Pohár pirmátorka mesta Zvolen
Predbežný termín turnaja vo štvrtok 29.08.2019

4) Pozvánka na zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční vo stredu 05.06.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design