hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
23.05.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 22.05.2019
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 22.05.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Suja Peter PRÍTOMNÝ
Plesník Juraj PRÍTOMNÝ
Dedok Miloš PRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef NEPRÍTOMNÝ
Račko Ján NEPRÍTOMNÝ
Masarik Miloš NEPRÍTOMNÝ

1/ Športovo-technická komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Výsledky stretnutí
Schválenie výsledkov 14.kola I., II. a III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 18.05.2019

2) Návrhy a žiadosti
a) Žiadosť o určenie začiatku stretnutia 
Predkladateľ: Juraj Plesník (zástupca mužstva Xanto team) 
Žiadosť:
 Mužstvo Xanto team žiada o určenie začiatku stretnutia 15.kola resp. 1.kola nadstavbovej časti I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 01.06.2019 o 8:00 z dôvodu účasti hráčov na turnaji Red Bull Neymar Jr's Five 2019.
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA S PODMIENKOU
Odôvodnenie: Rozpis nadstavbovej časti bude určení až po odohratí stretnutí dohrávaného 11.kola všetkých troch líg dňa 25.05.2019. Na potvrdenie žiadosti potrebný súhlas jedného z mužstiev futbalito resp. Falcon´s, ktoré majú prednostne požiadané o začiatky stretnutí o 8:00. Súhlas je potrebné predložiť najneskôr v sobotu 25.05.2019.

3) Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 25.05.2019 uverejnená na internetovej stránke v časti LIMFU/Rozhodcovia.

4) Rozpis nadstavbovej časti
Rozpis nadstavbovej časti bude uverejnení na internetovej stránke limfuzvolen.sk v rozpisoch líg najneskôr v pondelok 27.05.2019.

2/ Matričná komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Registrácia nových hráčov
BEZ ZÁZNAMU

2) Prestup hráčov medzi mužstvami
BEZ ZÁZNAMU

3) Dopísanie hráča na súpisku mužstva v sezóne 2018/2019
BEZ ZÁZNAMU

4) Vyradenie hráča zo súpisky mužstva v sezóne 2018/2019
BEZ ZÁZNAMU

5) Súpisky mužstiev na internete
Vedúci mužstiev by si mali vo vlastnom záujme kontrolovať zápisy zo zasadnutí a súpisky mužstiev uverejnené na internetových stránkach limfuzvolen.sk


3/ Disciplinárna komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Námietky a žiadosti
a) Podozrenie na neoprávnený štart
Predkladateľ: Juraj Plesník (zástupca mužstva Xanto team) 
Žiadosť:
 Mužstvo Xanto team žiada o preverenie štartu hráča Murín Tomáš [698] (Demitrans) uvedeného v zápisoch o stretnutiach 04.05.2019, 11.05.2019 a 18.05.2019 neevidovaného na súpiskách SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.
Vyhodnotenie:  ŠTART HRÁČA OPRÁVNENÝ
Odôvodnenie: Hráč Murín Tomáš [698] (Demitrans) riadne zaregistrovaný na súpisku mužstva Demitrans na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 10.04.2019. Chybou pri prepisovaní neuvedení na súpiskach SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen a internetových stránkach limfuzvolen.sk
Doplnenie: Hráč Murín Tomáš [698] (Demitrans) doplnení na súpisky SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 10.04.2019 doplnený.

2) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 18.05.2019
Pálka Ľubomír
[724]
Demitrans
  VYPLATENÉ  

3) Nevyplatené disciplinárne pokuty
Zoznam všetkých hráčov a mužstiev s nevyplatenými disciplinárnymi pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

4) Pozastavená činnosť
a) Pozastavená činnosť na dohrávané stretnutia 25.05.2019
Blaszek Ján
[069]
Fine
     
Dúbravský Martin
[916]
Fine
     
Drozd Patrik
[915]
Fine
     
Kurčík Jozef
[914]
Fine
     
Luterančík Erik
[913]
Tornádo-Carmont
     
Uhrín Róbert
[912]
Paralympiacos
     
Shuper Rostislav
[390]
Remos
     
Hankovský Matej
[911]
FC Mariáš
     
           
b) Disciplinárne tresty
Kuchár Ján
[356]
Torro - Koliba
     

c) Kontaktovanie vedúcich mužstiev, ktorých hráči majú na dohrávané stretnutie pozastavenú činnosť

4/ Odvolacia komisia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  

1) Námietky a žiadosti
a) Žiadosť o odpustenie discipilinárnej pokuty
Predkladateľ: Miloš Bančák (vedúci mužstva Remos)
Žiadosť:
Mužstvo Remos žiada o odpustenie disciplinárnej pokuty vo výške 20 € udelenej na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU dňa 15.05.2019 za neodôvodnené odstúpenie mužstva Remos počas stretnutia 13.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen L-Trade - Remos z 14.04.2018 vedené rozhodcom Petrom Hanesom  z dôvodu pochybenia rozhodcu.

Rokovacií poplatok 10 € - VYPLATENÉ

Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA
Odôvodnenie: Vyjadrenie rozhodcu Petra Hanesa a delegátov na stretnutí rozhodca v spornom momente pochybil, čím poškodil mužstvo Remos. Potrestanie hernými dôsledkami je postačujúcim trestom.
Doplnenie: Na základe uznania námietky rokovací poplatok vrátený.

5/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
1) Dotácia pre malý futbal od mesta Zvolen na rok 2019
Navýšenie dotácie o 13%
2) Webhosting
Webhosting pre internetovú stránku limfuzvolen.sk do 04.06.2020 - VYPLATENÉ

6/ Športové vybavenie v majetku SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
1) Futbalové lopty
Vyradená lopta zn. Hummel FUTSAL 1.0 veľkosť č.4. 1 ks - ODPREDANÁ za zostatkovú hodnotu

7/ Ďalšie body zasadnutia
1) Superliga v malom futbale SZMF
a) Vyhodnotenie 3.kola Superligy SZMF vo Zvolene
b) Semifinále Superligy SZMF vo Zvolene
Predkladateľ: Slovenský Zväz Malého Futalu
Návrh: Usporiadanie semifinálových stretnutí Superligy SZMF vo Zvolene.
Vyhodnotenie: NEPRIJATÉ
Odôvodnenie: Vzhľadom na neúčasť mužstva Zvolen v semifinále Superligy SZMF organizácia hracieho dňa neatraktívna.


2) Výsledkový servis FUTBALITO
a) Oboznámenie s ďalším napredovaním prechodu na internetovú stránku s implementáciou na FUTBALITO
b) FUTBALITO do budúcna s prepojením na SPORT.VIDEO

3) Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2019 
a) Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2019 sa uskutočnia 22.-23.6.2019 v Piešťanoch
b) SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen pridelené 4 miestenky
c) Prerozdelenie misteniek pre mužstvá SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Majster SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019
Vicemajster SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019
Mužstvo na 3.mieste v I.lige SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019
Mužstvo na 4.mieste v I.lige SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019
d) Záujemcovia o pridelenie miestenky na Majstrovstvá Slovenska musia predložiť žiadosť Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen

4) Pozvánka na zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční vo stredu 29.05.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design