hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
09.05.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 09.05.2019
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 09.05.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Suja Peter PRÍTOMNÝ
Plesník Juraj PRÍTOMNÝ
Masarik Miloš PRÍTOMNÝ
Dedok Miloš NEPRÍTOMNÝ
Račko Ján NEPRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef NEPRÍTOMNÝ

Body zasadnutia:


1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia hráčov
Hankovský Matej
[911]
FC Mariáš
     

b) Prestup hráčov
BEZ ZÁZNAMU

c) Dopísanie hráča na súpisku mužstva v sezóne 2018/2019
BEZ ZÁZNAMU
           
d) Vyradenie hráča zo súpisky mužstva v sezóne 2018/2019
Štefko Adrián
[136]
FC Mariáš
     

e) Potvrdenie od zákonného zástupcu 
Predložené potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte v súťaži SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen na vlastnú zodpovednosť pre hráča Ďurica Rastislav ml.  [895] (Detroit)  a hráča Chabada Ján ml.  [894] (Detroit).

2/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 04.05.2019
Vaculčiak Ján
[230]
Detroit
  VYPLATENÉ  
Pálka Ľubomír
[724]
Demitrans
  VYPLATENÉ  
Gaal Jaroslav st.
[039]
Shadows
  VYPLATENÉ  

b) Prerokovaní hráči 
Macsadi Boris [831] (Stars)  
ČK z 10.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 20.04.2019
udretie súpera

Na základe vyjadrenia zúčastnených zástupcov mužstiev Stars a Pivkári a vyjadrenia rozhodcu Petra Plavca priestupok za ktorý bola udelená červená karta preklasifikovaný na ,,sotenie do súpera".

STOP 1 STRETNUTIE 

Doplnenie: Hráč Macsadi Boris [831] (Stars)  si odpykal trest počas pozastavenia činnosti na stretnutie 12.kola. 

c) Námietky k stretnutiam
Oboznámenie s námietkou mužstva Detroit zo stretnutia 12.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Detroit - Demitrans  z 04.05.2019 vedené rozhodcom Petrom Plavcom zapísanej v zápise o stretnutí. 

d) Poznámky k priebehu stretnutí
Mužstvo Paralympiacos pripravilo ihrisko na stretnutie 12.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Falcon´s - Paralympiacos  z 04.05.2019 až po rozpisom stanovenom začiatku stretnutia.

3/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 11.05.2019 uverejnená na webe nv časti LIMFU/Rozhodcovia.

4/ Návrhy a žiadosti 
1) Žiadosť o určenie začiatku stretnutia
Predkladateľ: Pavel Stankovič (vedúci mužstva R-Pub Unionka) 
Žiadosť:
 Mužstvo R-Pub Unionka žiada o určenie začiatku stretnutia 16.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen (2.kola nadstavbovej časti) dňa 08.06.2019 o 8:00 z dôvodu nedostatočného počtu hráčov v inom čase v priebehu hracieho dňa.
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA
Odôvodnenie: Rozpis nadstavbovej časti bude určení až po odohratí stretnutí dohrávaného 11.kola všetkých troch líg dňa 25.05.2019

2) Žiadosť o nedelegovanie rozhodcu
Predkladateľ: Kamil Melich (vedúci mužstva Detroit) 
Žiadosť:
 Mužstvo Detroit žiada o nedelegovanie rozhodcu Petra Plavca na stretnutia tohto mužstva
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA s obmedzením
Odôvodnenie: Žiadosti sa vyhovuje pokiaľ bude obsah žiadosti možné naplniť v rámci delegovania rozhodcov na hrací deň.

3) Obmedzená účasť v tipovacej súťaži
Predkladateľ: Juraj Plesník (organizátor tipovacej súťaže) 
Návrh:
 Vylúčenie a zamedzenie účasti rozhodcov SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen na tipovacej súťaži stretnutí SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.
Vyhodnotenie:  PRIJÍMA SA
Odôvodnenie: Prevencia pred prípadným spochybňovaním výkonov rozhodcov z dôvodu účasti v tipovacej súťaži.

5/ Red Bull Neymar Jr's Five 2019
a) Turnaj pre hráčov pre hráčov od 16 do 25 rokov.
b) Kvalifikačný turnaj sa uskutoční 01.06.2019 od 9:00 na Štadióne SNP Štiavničky - Hutná 3, Banská Bystrica.
c) Viac informácií www.redbullneymarjrsfive.com

6/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční vo stredu 15.05.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design