hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
03.05.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 02.05.2019
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 02.05.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef PRÍTOMNÝ
Plesník Juraj NEPRÍTOMNÝ
Račko Ján NEPRÍTOMNÝ
Dedok Miloš NEPRÍTOMNÝ
Masarik Miloš NEPRÍTOMNÝ
Suja Peter NEPRÍTOMNÝ

Body zasadnutia:


1/ Disciplinárne konanie 
a) Neprerokovaní hráči
Macsadi Boris [831] (Stars)  
ČK z 10.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 20.04.2019
udretie súpera
Odôvodnenie:  Neprerokované z dôvodu neprítomnosti potrestaného hráča Borisa Macsadiho a rozhodcu Petra Plavca.

b) Nevyplatené disciplinárne pokuty 
Zoznam všetkých hráčov a mužstiev s nevyplatenými disciplinárnymi pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

c) Pozastavená činnosť

Neprerokovaní hráči 
Macsadi Boris
[831]
Stars
     

Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov 
Ďurica Rastislav ml.
[895]
Detroit
     
Chabada Ján ml.
[894]
Detroit
     

2/ Delegačná listina
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 04.05.2019 uverejnená na webe nv časti LIMFU/Rozhodcovia.

3/ Valné zhromaždenie SZMF 30.04.2019
a) Voľba členov Disciplinárnej komisie SZMF
predseda :
Lameš Ondrej      
členovia :
Jakubkovič Dominik      
Ďuriš Jozef      
b) Nominácia rozhodcov na medzinárodný turnaj v Galante 08.05.2019
Branislav Hrdlička (Zvolen)

4/ Návrhy a žiadosti
1) Semifinále Superligy SZMF vo Zvolene
Predkladateľ: 
Návrh: Možnosť usporiadania semifinále Superligy SZMF vo Zvolene. 
Vyhodnotenie:  NEPREROKOVANÉ
Odôvodnenie:  Neprerokované z dôvodu nedostatočného počtu členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen

5/ Upozornenie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Členovia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen by mali o svojej neúčasti na zasadnutí Výboru kontaktovať predsedu osobne, telefonicky, alebo aspoň formou SMS!

6/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční vo štvrtok 09.05.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design