hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
24.04.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 24.04.2019
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 24.04.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Suja Peter PRÍTOMNÝ
Plesník Juraj PRÍTOMNÝ
Račko Ján NEPRÍTOMNÝ
Dedok Miloš NEPRÍTOMNÝ
Masarik Miloš NEPRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef NEPRÍTOMNÝ

Body zasadnutia:


1/ Superliga v malom futbale 
SZMF
Vyhodnotenie 2.kola Superligy SZMF vo Zvolene 

2/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia hráčov
Gombala Viktor
[906]
Paralympiacos
     
Chriaštel Peter
[907]
Paralympiacos
     
Maľa Ján
[908]
Falcon´s
     
Smutný Jozef
[909]
Falcon´s
     
Shushpanov Olexii
[910]
Remos
     

b) Prestup hráčov
Schillinger Erik
[758]
BarBar
Xanto team
 

c) Dopísanie hráča na súpisku mužstva v sezóne 2018/2019
BEZ ZÁZNAMU
           
d) Vyradenie hráča zo súpisky mužstva v sezóne 2018/2019
Malček Pavel
[880]
Paralympiacos
     
Shuper Rostislav
[390]
Remos
     

3/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za 2xŽK a ČK z 13.04.2019
Lupták Jozef
[875]
Paralympiacos
  VYPLATENÉ  
Vyplatené pred stretnutím 20.04.2019

b) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 13.04.2019
Záň Patrik
[879]
Paralympiacos
  VYPLATENÉ  
Krnáč Roman
[881]
Paralympiacos
  VYPLATENÉ  
Čierny Jaroslav
[873]
Paralympiacos
  VYPLATENÉ  
Vyplatené pred stretnutím 20.04.2019

c) Prerokovaní hráči 
Kuchár Ján  [356] (Torro - Koliba)  
ŽK z 10.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 20.04.2019
4xŽK v sezóne 2018/2019
STOP 1 STRETNUTIE
Doplnenie: Hráčovi Kuchár Ján  [356] (Torro - Koliba)  pozastavená činnosť na stretnutie 11.kola.

d) Neprerokovaní hráči
Macsadi Boris [831] (Stars)  
ČK z 10.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 20.04.2019
udretie súpera

e) Nevyplatené disciplinárne pokuty 
Zoznam všetkých hráčov a mužstiev s nevyplatenými disciplinárnymi pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

f) Pozastavená činnosť

Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov 
Ďurica Rastislav ml.
[895]
Detroit
     
Chabada Ján ml.
[894]
Detroit
     

4/ Odloženie kola
a) Ihrisko s umelou trávou uvoľnené pre potreby MFK Zvolen. Všetky stretnutia 11.kola SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen odložené.
b) Súťaž pokračuje v sobotu 04.05.2019 stretnutiami 12.kola.
c) Stretnutia 11.kola sa dohrajú v sobotu 25.05.2019 s nezmeneným začiatkom stretnutí.
d) Rozpis súťaží upravený.

5/ Návrhy a žiadosti z 20.03.2019
1) Možnosť štartu v súťažiach SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen pre hráčov od 15 rokov
Predkladateľ: Miroslav Lichner (vedúci mužstva Lokomotyv ´99) 
Návrh:
 Umožnenie štartu v súťažiach SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen hráčom od 15 rokov s potvrdením od zákonného zástupcu o spôsobilosti a hre na vlastnú zodpovednosť. 
Vyhodnotenie:  PRIJATÉ
Odôvodnenie: Po prehodnotení situácie s registrovanými hráčmi sa pripúšťa registrácia hráčov, ktorí dovŕšili 15 rokov už v tejto sezóne.
Doplnenie: Hráči do 18 rokov musia naďalej doložiť potvrdenie od zákonných zástupcov o hr ena vlastnú zodpovednosť.


6/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční vo štvrtok 02.05.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design