hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
18.04.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 10.04.2019 a 17.04.2019
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 10.04.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Dedok Miloš PRÍTOMNÝ
Suja Peter PRÍTOMNÝ
Račko Ján PRÍTOMNÝ
Plesník Juraj NEPRÍTOMNÝ
Masarik Miloš NEPRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef NEPRÍTOMNÝ

pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 17.04.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Dedok Miloš PRÍTOMNÝ
Plesník Juraj PRÍTOMNÝ
Račko Ján NEPRÍTOMNÝ
Suja Peter NEPRÍTOMNÝ
Masarik Miloš NEPRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef NEPRÍTOMNÝ

Body zasadnutia:


1/ Dokumenty SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Dokumenty odovzdané vedúcim mužstiev počas hracieho dňa v sobotu 13.04.2019.
b) Dokumenty sú uverejnené vo formáte PDF na web stránke v časti LIMFU / Dokumenty

2/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia hráčov z 10.04.2019
Cigánek Jozef ml.
[905]
Xanto team
     
Poduška Andrej
[902]
Paralympiacos
     
Mituchovič Jakub
[901]
FC Mariáš
     
Valjent Branko
[900]
Lokomotyv ´99
     
Jombík Tomáš
[899]
Lokomotyv ´99
     
Melicher Jozef
[898]
Lokomotyv ´99
     
Deneši Matej
[897]
Legionári
     
Stieranka Lukáš
[896]
futbalito
     
Ďurica Rastislav ml.
[895]
Detroit
     
Chabada Ján ml.
[894]
Detroit
     

b) Registrácia hráčov z 17.04.2019
Slatinský Lukáš
[904]
R-Pub Unionka
     
Spodniak Andrej
[903]
Piánko
     
Chabada Tomáš
[893]
BarBar
     

c) Prestup hráčov z 10.04.2019
Dvoran Martin
[249]
Euroteam
Xanto team
 
Murgaš Vladimír
[149]
Legionári
Lokomotyv ´99
 
Sekula Ján
[150]
Remos
Legionári
 
Doboš Tibor
[667]
BUDE DOPLNENÉ
Fine
 
Chládek Pavol
[844]
BarBar
Fine
 
Balko Marián
[012]
R-Pub Unionka
Fine
 
Krupička Patrik
[314]
Oranjes
Euroteam
 
Krčmárik Adam
[733]
Xanto team
Detroit
 
Třeška Miroslav
[782]
Torro-Koliba
Autotechna Stars
 

d) Prestup hráčov z 17.04.2019
Gašpar Erik
[290]
Rytieri
Falcon´s
 

e) Dopísanie hráča na súpisku mužstva v sezóne 2018/2019 z 10.04.2019
Murín Tomáš
[698]
Demitrans
     
Húšťava Ján
[295]
Tornádo - Carmont
     
Marcinek Jakub
[334]
Remos
     
Grajciar Vladimír
[185]
Pivkári
     
Lupták Juraj
[875]
Legionári
     
Schrom Marek
[799]
Legionári
     
Selecký Slavomír
[697]
Demitrans
     

f) Dopísanie hráča na súpisku mužstva v sezóne 2018/2019 z 17.04.2019
Puškár Viktor
[694]
BarBar
     

g) Vyradenie hráča zo súpisky mužstva v sezóne 2018/2019 z 10.04.2019
Ratkovský Marián
[889]
Xanto team
     
Guzman Ľuboš
[248]
Euroteam
     
Ratkovský Marián
[889]
Xanto team
     
Krčmárik Adam
[733]
Xanto team
     
Malček Ján
[150]
Remos
     
Sekula Ján
[150]
Remos
     
Mozolány Róbert
[233]
FC Mariáš
     
Patz Erik
[233]
Lokomotyv ´99
     
Murgaš Vladimír
[149]
Legionári
     
Stano Ondrej
[867]
Fine
     
Vaňo Matúš
[864]
Fine
     
Záhumenský Radovan
[862]
Fine
     
Chládek Pavol
[844]
BarBar
     

h) Potvrdenie od zákonného zástupcu 
Predložené potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte v súťaži SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen na vlastnú zodpovednosť pre hráča Slatinský Lukáš   [904] (R-Pub Unionka) 

i) Oprava strelcov gólov v zápise o stretnutí
Oprava minúty streleného gólu v stretnutí 9.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 13.04.2019 medzi mužstvam Demitrans - Euroteam vedený rozhodcom Petrom Hanesom
pôvodný zápis: #77 Výboch Jaroslav  [260] (Euroteam) 77. minúta
opravený zápis: #77 Výboch Jaroslav  [260] (Euroteam) 31. minúta
OPRAVENÉ 

Oprava strelca gólu v stretnutí 9.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 13.04.2019 medzi mužstvam Piánko - Falcon´s vedený rozhodcom Igorom Vlačuhom
pôvodný zápis: #30 Barinka Martin  [080] (Piánko) 11. minúta
opravený zápis: #13 Maršal Tomáš  [721] (Piánko) 11. minúta
OPRAVENÉ 

j) Oprava disciplinárne tresty v zápise o stretnutí
Oprava udelených disciplinárnych trestov v stretnutí 9.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 13.04.2019 medzi mužstvam Paralympiacos - Torro-Koliba  vedený rozhodcom Petrom Plavcom
pôvodný zápis: 
#13 Čierny Jaroslav  [873] (Paralympiacos) 19. minúta ŽK
#13 Čierny Jaroslav  [873] (Paralympiacos) 24. minúta ŽK
#13 Čierny Jaroslav  [873] (Paralympiacos) 36. minúta ŽK
pôvodný zápis: 
#10 Krnáč Roman  [881] (Paralympiacos) 19. minúta ŽK
#13 Čierny Jaroslav  [873] (Paralympiacos) 24. minúta ŽK
#16 Záň Patrik  [879] (Paralympiacos) 36. minúta ŽK
OPRAVENÉ 

k) Zápis o stretnutí
Chýbajúci zápis o stretnutí zo stretnutia 9.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 13.04.2019 medzi mužstvam Alcolégia - R-Pub Unionka  vedený rozhodcom Petrom Hanesom bol doplnení z poznámok rozhodcu. Súpisky oboch mužstiev však bude potrebné doplniť pre prípadné prestupy mužstiev v prebiehajúcej sezóne.

3/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za 2xŽK a ČK z 13.04.2019
Grajciar Jaroslav
[095]
BarBar
  VYPLATENÉ  
Gömöry Tomáš
[294]
Fine
  VYPLATENÉ  
Lupták Jozef
[875]
Paralympiacos
  NEVYPLATENÉ  

b) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 13.04.2019
Záň Patrik
[879]
Paralympiacos
  NEVYPLATENÉ  
Krnáč Roman
[881]
Paralympiacos
  NEVYPLATENÉ  
Čierny Jaroslav
[873]
Paralympiacos
  NEVYPLATENÉ  

c) Kompenzácie
Hráč Chládek Pavol [844] je povinný za nesprávne vykonaný prestup z mužstva BarBar do mužstva Fine vyplatiť svojmu bývalému mužstvu kompenzáciu vo výške 10 € - VYPLATENÉ

d) Registračné preukazy
Registračné preukazy po kontrole bez fotografie
Kindernaj Peter
[348]
Demitrans
  NAPOMENUTIE  
Gajdoš Adam
[273]
L-Trade
  NAPOMENUTIE  

e) Prerokovaní hráči 
Lupták Jozef  [875] (Paralympiacos)  
ČK z 9.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 13.04.2019
2xŽK v stretnutí
BEZ ZASTAVENIA ČINNOSTI s podmienkou 
Odôvodnenie: Hráč Lupták Jozef  [875] (Paralympiacos)    bez predchádzajúcich disciplinárnych priestupkov, nehral surovo a bez nevhodnej reakcie po vylúčení. Zastavenie činnosti v stretnutí sa považuje za dostačujúce a ďalšie zastavenie činnosti sa neudeľuje v prípade uhradenia diciplinárnej pokuty za udelené karty najneskôr pred najbližším stretnutím.

Gömöry Tomáš [294] (Fine)  
ČK z 9.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 13.04.2019
2xŽK v stretnutí
BEZ ZASTAVENIA ČINNOSTI s podmienkou 
Odôvodnenie: Hráč Gömöry Tomáš [294] (Fine)    bez predchádzajúcich disciplinárnych priestupkov, nehral surovo a bez nevhodnej reakcie po vylúčení. Zastavenie činnosti v stretnutí sa považuje za dostačujúce a ďalšie zastavenie činnosti sa neudeľuje.

Grajciar Jaroslav  [095] (BarBar)  
ČK z 9.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 13.04.2019
2xŽK v stretnutí
BEZ ZASTAVENIA ČINNOSTI s podmienkou 
Odôvodnenie: Hráč Grajciar Jaroslav  [095] (BarBar)      bez predchádzajúcich disciplinárnych priestupkov, nehral surovo a bez nevhodnej reakcie po vylúčení. Zastavenie činnosti v stretnutí sa považuje za dostačujúce a ďalšie zastavenie činnosti sa neudeľuje.

f) Nevyplatené disciplinárne pokuty 
Zoznam všetkých hráčov a mužstiev s nevyplatenými disciplinárnymi pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

g) Pozastavená činnosť
Nevyplatené pokuty za udelené karty
Lupták Jozef
[875]
Paralympiacos
     
Záň Patrik
[879]
Paralympiacos
     
Krnáč Roman
[881]
Paralympiacos
     
Čierny Jaroslav
[873]
Paralympiacos
     

Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov 
Ďurica Rastislav ml.
[895]
Detroit
     
Chabada Ján ml.
[894]
Detroit
     

4/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 20.04.2019 uverejnená na webe nv časti LIMFU/Rozhodcovia.

5/ Upozornenie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Nevyplatené pokuty za udelené karty ako aj potvrdenia od zákonných zástupcov môžu hráči predložiť aj pred najbližším stretnutím o čom musí byť uvedený zápis v zápise o stretnutí. V opačnom prípade pozastavené činnosť platí až do prerokovania resp. splnenia podmienok n ajej zrušenie.
b) V prípade potreby kontaktujte ohľadom čistých zápisov o stretnutí členov Výboru.

6/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční v stredu 24.04.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design