hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
05.04.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 03.04.2019
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 03.04.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Suja Peter PRÍTOMNÝ
Plesník Juraj PRÍTOMNÝ
Račko Ján NEPRÍTOMNÝ
Dedok Miloš NEPRÍTOMNÝ
Masarik Miloš NEPRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef NEPRÍTOMNÝ

Body zasadnutia:

1/ Superliga v malom futbale
SZMF
Vyhodnotenie 1.kola Superligy SZMF vo Zvolene
a) Nevyužitá možnosť propagácie zvolenského mužstva na stránkach SZMF pred a po stretnutí.
b) Neuverejnené zhrnutie stretnutia na webových stránkach limfuzvolen.sk.
c) Neúplný video záznam zo stretnutia.
d) Nespomenuté poďakovanie členom Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen, ktorí sa podieľali na organizácii stretnutí 1.kola vo Zvolene.

2/ Dokumenty SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Členom Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dovzdané dokumenty v tlačenej podobe.
b) Vedúcim mužstiev, ktorí si dokumenty neprevzali, budú budú odovzdané na najbližšom zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.

3/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia hráčov - BEZ ZÁZNAMU
b) Prestup hráčov - BEZ ZÁZNAMU
c) Dopísanie hráča na súpisku mužstva v sezóne 2018/2019 - BEZ ZÁZNAMU
d) Vyradenie hráča zo súpisky mužstva v sezóne 2018/2019 - BEZ ZÁZNAMU

4/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 02.06.2018 
Machava Dominik  [242] (Torro-Koliba) - VYPLATENÉ

b) Nevyplatené disciplinárne pokuty 
Zoznam všetkých hráčov a mužstiev s nevyplatenými disciplinárnymi pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

5/ Návrhy a žiadosti 
a) prerokované na zasadnutí 20.03.2019
1) Možnosť štartu v súťažiach SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen pre hráčov od 15 rokov
Predkladateľ: Miroslav Lichner (vedúci mužstva Lokomotýv 99)
Návrh:
 Umožnenie štartu v súťažiach SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen hráčom od 15 rokov s potvrdením od zákonného zástupcu o spôsobilosti a hre na vlastnú zodpovednosť.
Vyhodnotenie:  NEPREROKOVANÉ
Odôvodnenie: Návrh bude prerokovaní na členskej schôdzi pred začiatkom novej sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2019/2020.

b) prerokované na zasadnutí 27.03.2019
1) Dotácie pre účastníkov Majstrovstiev Slovenska z SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
Predkladateľ: Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
Návrh:
 Dotácie vo forme uhradenia štartovného pre Majstra SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.
Vyhodnotenie:  PRIJÍMA SA
Odôvodnenie: Redukovaná výška dotácie a počet mužstiev, ktoré budú dotované vzhľadom na usporné opatrenia po znížení dotácií od mesta Zvolen

6/ Upozornenie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Podľa Kapt. XIX. POVINNOSTI A PRÁVA ČLENOV DRUŽSTVA čl. 77 bod 2 SÚŤAŽNÉHO PORIADKU sú vedúci družstva povinní vyplniť pred stretnutím zápis o stretnutí v príslušných riadkoch a predložiť RP hráčov rozhodcovi najneskôr 15 min. pred určeným začiatkom stretnutia.

7/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční v stredu 10.04.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design