hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
29.03.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 27.03.2019
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 27.03.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Suja Peter PRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef PRÍTOMNÝ
Račko Ján PRÍTOMNÝ
Dedok Miloš NEPRÍTOMNÝ
Masarik Miloš NEPRÍTOMNÝ
Plesník Juraj NEPRÍTOMNÝ

Body zasadnutia:

1/ Superliga v malom futbale
SZMF
Vyhodnotenie účinkovania mužstva Zvolen v 1.kole Superligy SZMF proti Nitre

2/ Vysporiadanie hráča s mužstvom 
Dokladované vysporiadanie hráča Machava Dominik [242] s mužstvom L-Trade výpisom vráteného športového vybavenia.

3/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia hráčov - BEZ ZÁZNAMU
b) Prestup hráčov
Kuchár Juraj
[119]
Euroteam
Torro-Koliba
 
Zošiak Róbert
[341]
Haliganda
Torro-Koliba
 
Machava Dominik
[242]
L-Trade
Torro-Koliba
 
Valach Erik
[109]
Remos
L-Trade
c) Dopísanie hráča na súpisku mužstva v sezóne 2018/2019 - BEZ ZÁZNAMU
d) Vyradenie hráča zo súpisky mužstva v sezóne 2018/2019
Gavrilo Tomáš
[244]
L-Trade
-
RP odovzdaný
 

e) Evidencia v databáze SCHALLER FACILITY LIMFU 
Registračné číslo [xxx] registrovaným hráčom z 20.03.2019 boli doplnené do databázy.

f) Súpisky mužstiev na internetovej stránke 
Súpisky mužstiev na internetovej stránke doplnené aj o hráčov, ktorí sú evidovaní v databáze a nefigurujú na súpiskách mužstiev pre aktuálnu sezónu 2018/2019.

4/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 02.06.2018 
Machava Dominik  [242] (Torro-Koliba) - NEVYPLATENÉ

b) Nevyplatené disciplinárne pokuty prihlásených hráčov v sezóne 2018/2019: 
Machava Dominik  [242] (Torro-Koliba)

c) Pozastavená činnosť na dohrávané stretnutia 30.03.2019
Gunár Jaroslav st. [380] (Euroteam)
Halama Martin  [363] (Euroteam)
Mračko Dalibor  [807] (Euroteam)
Kotora Igor  [892] (Euroteam)
Slovák Vladimír  [890] (Xanto team)

c) Nevyplatené disciplinárne pokuty 
Zoznam všetkých hráčov a mužstiev s nevyplatenými disciplinárnymi pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

5/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 30.03.2019.

I.liga
1.kolo - dohrávka
09:00 Peter Hanes Euroteam - Xanto team

6/ Pozvánka pre vedúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  pozýva vedúcich mužstiev, ktorí sa nezúčastnili členskej schôdze 20.03.2019, k účasti na najbližších zasadnutiach Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 

7/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční v stredu 03.04.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design