hlavicka
obsah_hore


Zápis z predsezónnej členskej schôdze vedúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
23.03.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na predsezónnej členskej schôdzi vedúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 20.03.2019
 pdf  Prezenčná listina z predsezónnej členskej schôdze vedúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 20.03.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Dedok Miloš PRÍTOMNÝ
Suja Peter PRÍTOMNÝ
Masarik Miloš PRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef NEPRÍTOMNÝ
Plesník Juraj NEPRÍTOMNÝ
Račko Ján NEPRÍTOMNÝ

Body zasadnutia:

1/ Seminár rozhodcov SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) V pondelok 18.3.2019 sa uskutočnil seminár rozhodcov SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.
b) Seminára sa zúčastnili rozhodcovia, ktorý v súťaži pôsobili aj v jesennej časti sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019 ako aj noví rozhodcovia.
c) Rozhodcom boli zdôraznené základné pravidlá malého futbalu.

2/ Dokumenty SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Vedúcim mužstiev budú odovzdané dokumenty v tlačenej podobe.
b) Dokumenty budú uverejnené na stiahnutie vo formáte PDF v odkaze LiMFu/Dokumenty. Termín implementácie nebol určený.
c) Doplnenie bodu č.53 súťažného poriadku LIMFU Zvolen na základe prijatého návrhu č.2 z 13.03.2019.
d) V prípade potreby budú dokumenty doplnené.

3/ Registrácia hráčov na súpisku mužstva v sezóne SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen

a) Do súťaže môžu byť zaregistrovaní hráči, ktorí dosiahli 16 rokov.
b) Hráči mladší ako 18 rokov musia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU predložiť potvrdenie od zákonného zástupcu o ich spôsobilosti a štarte na vlastné riziko. 
c) Pri registrácii hráča je povinnosť predložiť platný registračný preukaz!
d) Ak hráč ešte nebol registrovaný v SCHALLER FACILITY LIMFU registračný preukaz mu bude vystavený.
e) Registračné preukazy vyradených hráčov sa odovzdávajú!
f) Hráči, ktorí nemajú vysporiadané záležitosti so svojim predchádzajúcicm mužstvom (odovzdaný dres, vypletené štartovné), alebo vedením súťaže (disciplinárne pokuty) nebudú zaregistrovaní na súpisku nového mužstva.

4/ Odloženie stretnutia v súťaži SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Žiadosť o odloženie stretnutia musí byť predložená Výboru SCHALLER FACLITY LIMFU najneskôr 10 dní pred termínom dotknutého stretnutia.
b) Mužstvo nemôže postaviť na stretnutie aspoň troch hráčov v poli a jedného brankára.
c) Udalosti pri ktorých Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU rozhoduje o odložení stretnutia:

1) Hromadná práce neschopnosť
2) Reprezentácia mesta resp. SCHALLER FACILITY LIMFU
3) Živelná pohroma
4) Svadba / Krstíny / Pohreb

d) Mužstvo dokladá žiadosť potvrdením a zoznamom hráčov, ktorých sa niektorá zo spomenutých udalostí týka.

5/ Zápis o stretnutí 
SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Zápis o stretnutí odovzdaní vedúcim mužstiev v jednom vyhotovení.
b) Zápis o stretnutí je k stiahnutiu vo formáte PDF v odkaze LiMFu/Dokumenty
c) Zápis o stretnutí budú k dispozícii na ihrisku v športovej taške so športovým vybavením.

6/ Rozpis súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019

a) Začiatok jarnej časti sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 v sobotu 13.04.2019.
b) Rozpis stretnutí odovzdaný vedúcim mužstiev v tlačenej podobe.
c) Rozpis stretnutí aktualizovaný v odkaze Rozpis / Výsledky každej z líg.
d) Rozpis stretnutí k stiahnutiu vo formáte PDF v odkaze Rozpis / Výsledky.

7/ Športové vybevenie v majetku SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Pripomienka k použitiu a uskladneniu rozlišovačiek, športových tašiek a lôpt po zápasoch.
b) Oboznámenie o uložení lekárničiek.
c) Zakúpenie púmp na lopty.
d) Zakúpenie vápna pre potreby označenia plochy ihrísk pre malý futbal.

8/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 

a) Možnosti financovania SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen vzhľadom na znížené dotácie od mesta Zvolen.

9/ Návrhy a žiadosti
 
1) Žiadosť o zapožičanie športového vybavenia
Predkladateľ: Ján Račko
Žiadosť:
 Zapožičanie rozličovacích dresov v štyroch farebných prevedeniach po osem kusov pre potreby tréningu mužstva malého futbalu Zvolen v stredu 20.03.2019.
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA 

2) Možnosť štartu v súťažiach SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 pre hráčov od 15 rokov

Predkladateľ: Miroslav Lichner (vedúci mužstva Lokomotýv 99)
Návrh:
 Umožnenie štartu v súťažiach SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen hráčom od 15 rokov s potvrdením od zákonného zástupcu o spôsobilosti a hre na vlastnú zodpovednosť.
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ
Odôvodnenie: Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen musí posúdiť dosah tohto návrhu.

3) Video záznam zo stretnutí SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
Predkladateľ: Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
Návrh: Možnosti vytvárania video záznamov zo stretnutí cez aplikáciu sport.video s následnou tvorbou zostrihov ukladaných na internet.
Vyhodnotenie:  ODKLADÁ SA
Odôvodnenie: 
Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen musí prehodnotiť možnosti financovania.
Doplnenie:
Možnosť tvorby video záznamov zo stretnutí dobrovoľníkmi či už pre vlastnú potrebu, alebo pre propagáciu zvolenského malého futbalu bude vítaná. Viac informácií u Juraja Plesníka.

10/ Superliga v malom futbale
SZMF
a) Tréning mužstva malého futbalu Zvolen sa uskutočnil v stredu 20.03.2019.
b) Konečnú nomináciu na stretnutie 1.kola (utorok 26.03.2019) oznámi vedenie mužstva.

11/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2018/2019 
Slatinský Tomáš  [xxx] (R-Pub Unionka), 
Kotora Igor  [xxx] (Euroteam), 
Sudimák Jakub  [383], Sudimák Štefan ml. [077] (obaja Demitrans),
Bordun Andryi  [392], Shuper Rostislav  [390] (obaja Remos)

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2018/2019  
Pohorelec Tomáš  [811], Urbaník Tomáš  [337] (obaja Remos)

c) Evidencia v databáze SCHALLER FACILITY LIMFU 
Registračné číslo [xxx] bude doplnené všetkým registrovaným hráčom priebežne, najneskôr do 10.04.2019. 

d) Súpisky na internetovej stránke 
Súpisky na internetovej stránke budú aktualizované po aktualizácii databázy.

12/ Pozvánka pre vedúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  pozýva vedúcich mužstiev, ktorí sa nezúčastnili členskej schôdze 20.03.2019, k účasti na najbližších zasadnutiach Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 

13/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční v stredu 27.03.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design
-->