hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
16.03.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 13.03.2019
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 13.03.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef PRÍTOMNÝ
Dedok Miloš PRÍTOMNÝ
Plesník Juraj PRÍTOMNÝ
Račko Ján PRÍTOMNÝ
Suja Peter PRÍTOMNÝ
Masarik Miloš NEPRÍTOMNÝ

Body zasadnutia:

1/ Dokumenty SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Posledné úpravy pred tlačov dokomentov.
b) Vedúcim mužstiev budú odovzdané dokumenty v tlačenej podobe 20.03.2019 na členskej schôdzi vedúcich mužstiev.
c) Dokumenty budú uverejnené na stiahnutie vo formáte PDF na webovej stránke limfuzvolen.sk. Termín implementácie nebol určený.

2/ Návrhy a žiadosti
 
1) Začiatok jarnej časti SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 
Návrh: Termín 9.kola sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 v sobotu 13.04.2019.
Vyhodnotenie:  PRIJATÉ VÝBOROM 
Odôvodnenie: Pôvodný termín začiatokujarnej časti sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 posunutý z dôvodu obsadenia ihriska s umelou trávou MFK Zvolen.

2) Súpisky mužstiev pre dohrávané stretnutia v SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
Návrh: Mužstvá môžu na dohrávané stretnutia nastúpiť len s hráčmi, ktorých mali na svojich súpiskách v pôvodnom termíne stretnutia a figurujú aj na aktuálnej súpiske mužstva. Hráči, ktorí boli vyradení zo súpisky mužstva, alebo prestúpili do iného mužstva, nebudú môcť na dohrávané stretnutie nastúpiť.
Vyhodnotenie:  PRIJATÉ VÝBOROM 
Doplnenie:
Ustanovenie je platné aj pre dohrávku celého kola SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. Pri porušení tohto ustanovenia bude štart hráča, ktorý v pôvodnom termíne nefiguroval na súpiske mužstva, považovaný za neoprávenný a stretnutie bude kontumované.

3) Žiadosť o zapožičanie športového vybavenia zo 06.03.2019 
Žiadosť: Ondrej Lameš predložil žiadosť o zapožičania dvoch sád dresov po 11 kusov (dresy, trenírky, štuplne) pre mužstvo Boxo Slovakia 60 na turnaj L.K.-BOXO 50 v sobotu 09.03.2019.
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA 

4) Žiadosť o zapožičanie športového vybavenia zo 06.03.2019 
Žiadosť: Organizátor turnaja Spring cup 2019 Juraj Plesník predložil žiadosť o zapožičania 8 kusov žltých rozlišovašiek na turnaj v sobotu 09.03.2019.
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA 

3/ Superliga v malom futbale
SZMF
a) Zmena názvu súťaže na Superliga v malom futbale SZMF
b) Začiatok súťaže v utorok 26.03.2019
20:00
Zvolen
-
Nitra
21:00
Prešov
-
Košice

c) Priamy prenos stretnutí cez internetovú televíziu TV HUSTE
d) Dresy pre mužstvá zabezpečuje Slovenský zväz malého futbalu.
e) Tréning mužstva Zvolen sa uskutoční v stredu 20.03.2019 o 18:00 na ihrisku s umelou trávou MFK Zvolen. Nominovaní hráči budú informovaní vedením mužstva.

4/ Podpora od Slovenského zväzu malého futbalu
a) Predbežne schávelná materiálna podpora pre SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen (lopty, siete, rozhodcovsé dresy)

5/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Schválená dotácia pre SCHALLER FACILITY LIMFU od mesta Zvolen na rok 2019 bola prehodnotená a znížená takmer o polovicu!  
b) Diskusia a prehodnotenie možností financovania malého futbalu vo Zvolene

6/ Rozpis súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen

a) Začiatok jarnej časti sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 sa presúva na sobotu 13.04.2019.
b) Dohrávané stretnutie 1.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 Euroteam - Xanto team  z 08.09.2018 sa uskutoční  v sobotu 30.03.2019 o 09:00 
c) Kompletný rozpis stretnutí jarnej časti súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 bude pripravený a uverejnený na internete do 17.03.2019 a odovzdaný vedúcim mužstiev v tlačenej podobe 20.03.2019 na členskej schôdzi vedúcich mužstiev.

7/ Video záznam zo stretnutí
a) Aplikácia sport.video ponúka okrem možnosti vytvárania zostrihov aj možnosť uloženia celého stretnutia pre možnosti propagácie, potreby mužstiev resp. vedenia súťaže pri riešení sporných momentov.
b) Zostrihy zo stretnutí môžu byť ihneď po odohratí stretnutia automaticky uložené na internet.
c) Video záznam z celého stretnutia je ukladané do zariadenia a následne môže byť uložené na internet, alebo poskytnuté záujemcom. Video záznam z celého stretnutia je dátovo objemný.
d) Vybevenie pre potreby nahrávania video záznamov zo stretnutí cez sport.video:
- mobilné zariadenie s nainštalovanou aplikáciou sport.video
- powerbank (externá nabíjačka)
- pamäťová karta (pre potreby ukladania video záznamov z celých stretnutí)
- stojan (pre zaistenie stabilného obrazu)
- internetové pripojenie (na okamžité ukladanie na internet - nie je nutnosťou)
- personál obsluhujúci mobilné zaraidenie

e) Kompletne spracovaný dokument o možnosti vytvárania video záznamov cez sport.video a možnostiach zaobstarania potrebného vybavenia bude predložený Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen najneskôr do začiatku sezóny 2019/2020.

8/ Členská schôdza vedúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
Členská schôdza pred začiatkom jarnej časti SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  2018/2019 sa uskutoční v stredu 20.03.2019 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3. poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). Účasť vedúcich mužstiev povinná! 

9/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční v stredu 27.03.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design