hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
02.03.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 06.03.2019
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 06.03.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef PRÍTOMNÝ
Dedok Miloš PRÍTOMNÝ
Plesník Juraj NEPRÍTOMNÝ
Račko Ján NEPRÍTOMNÝ
Masarik Miloš NEPRÍTOMNÝ
Suja Peter NEPRÍTOMNÝ

Body zasadnutia:

1/ Dokumenty SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
Revízia dokumentov pre SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.

2/ Národná liga v malom futbale
SZMF
a) Začiatok súťaže 26.03.2019
b) Vedenie mužstva
Pozícia manažér mužstva Dedok Miloš - PRIJATÉ
Pozícia vedúci mužstva Janeček Ondrej - PRIJATÉ
Pozícia tréner mužstva Sudimák Štefan - PRIJATÉ

c) Súpiska mužstva
V kompetencii vedenia mužstva.

3/ Členská schôdza vedúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
Členská schôdza pred začiatkom jarnej časti SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  2018/2019 sa uskutoční v stredu 20.03.2019 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3. poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). Účasť vedúcich mužstiev povinná! 

4/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční v stredu 13.03.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design