hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
02.03.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 27.02.2019
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 27.02.2019

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Lameš Ondrej PRÍTOMNÝ
Plesník Juraj PRÍTOMNÝ
Račko Ján PRÍTOMNÝ
Masarik Miloš PRÍTOMNÝ
Sýkora Jozef NEPRÍTOMNÝ
Dedok Miloš NEPRÍTOMNÝ
Suja Peter NEPRÍTOMNÝ

Body zasadnutia:

1/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
Na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa dňa 20.02.2019 nepreokovali žiadne body z dôvodu nedostatočného počtu členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.

2/ XV. ročník Ligy 40+ SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Vyhodnotenie súťaže 

1.miesto Euroteam 40
2.miesto FC Coffola 40
3.miesto R-Pub 40
4.miesto Falcon´s 40
5.miesto Raky Elán 40
6.miesto SP Hronn Xanto 40
   
najlepí hráč Ján Dvorovenko  (FC Coffola 40)
najlepší brankár Martin Tužinský  (R-Pub 40)
najlepší strelec Štefan Sudimák  (Euroteam 40)

3/ Prestupový poriadok SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
Diskusia o zavedení prestupových lístkov k zjednodušeniu prestupu medzi mužstvami.

4/ Dokumenty SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
Spracované dokumenty budú pripravené na tlač a vloženie na webové stránky súťaže.

5/ Ihrisko s umelou tráva MFK Zvolen

Pripravovaná výmena umelej trávy na ihrisku MFK Zvolen neovplyvní jarnú časť súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019.

6/ Svetelné tabule s ukazovateľom skóre 

a) V riešení cez podporu od Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF).
b) Diskusia o možnosti zakúpenia z vlastných zdrojov.

7/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 

a) Schválená dotácia pre SCHALLER FACILITY LIMFU od mesta Zvolen na rok 2019. 
b) Mužstvu L-Trade preplatené štartovné vo výške 100,- € na turnaj Winter cup SZMF 2019 - VYPLATENÉ

8/ Rozpis súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen

a) Dohrávané stretnutie 1.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 Euroteam - Xanto team  z 08.09.2018 sa uskutoční v termíne v sobotu 30.03.2019 o 09:00 - Posledný termín na odohratie stretnutia!
b) Začiatok jarnej časti súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 v sobotu 06.04.2019.
c) Kompletný rozpis stretnutí jarnej časti súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 bude pripravený a uverejnený na internete do 17.03.2019.

9/ Národná liga v malom futbale
SZMF
a) Začiatok súťaže 26.marca 2019
b) Vedenie mužstva
Kandidáti na pozíciu vedúceho resp. trénera mužstva Zvolen:
Švec Tomáš - ODMIETNUTÉ KANDIDÁTOM
Sudimák Štefan - V RIEŠENÍ
Janeček Ondrej - V RIEŠENÍ

c) Súpiska mužstva
Pozvánka pre hráčov malého futbalu na najbližšie zasadnutie Výbrou SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen ohľadom predbežnej nominácie. ODKAZ

10/ Členská schôdza vedúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
Členská schôdza pred začiatkom jarnej časti SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  2018/2019 sa uskutoční v stredu 20.03.2019 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3. poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). Účasť vedúcich mužstiev povinná! 

11/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční v stredu 06.03.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design
ecallback: function(){ _bsap.exec(); } }); });