hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
19.01.2019 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 16.01.2019
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 16.01.2019

Body zasadnutia:

1/ Národná liga v malom futbale SZMF
a) Organizátor 
Slovenský zväz malého futbalu (SZMF)
b) Začiatok súťaže marec/apríl 2019
c) Hracie dni utorok, streda o 19:00
d) Formát súťaže
  • stretnutia len s mužstvami z divízie
  • hracie kolo s účasťou všetkých mužstiev na vopred určenom mieste
e) Financovanie
SZMF pokryje všetky náklady spojené s dopravou a organizáciou stretnutí

f) Vedenie mužstva
1. Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen určí trénera a vedúceho mužstva.
2. Navrhnutí kandidáti na pozície trénera a vedúceho mužstva Štefan Sudimák ml., Ján Bosák, Ondrej Janeček, Tomáš Švec.

g) Súpiska mužstva
  • v kompetencii trénera a vedúceho mužstva
  • neobmedzený počet hráčov zo súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
  • na stretnutie môže byť nominovaných maximálne 13 hráčov a 2 brankári
  • každý hráč, ktorý je na súpiske výberu mesta musí mať odohrané minimálne jedeno súťažné stretnutie v súťaži SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen v prebiehajúcej sezóne.
2/ Winter cup SZMF 2019
a) Organizátor 
Slovenský zväz malého futbalu (SZMF)
b) Termín 09.02.2019
c) Miesto Futbal Aréna Korňa WEB
d) Počet účastníkov 30 mužstiev
e) Účastníci turnaja
Najúspešnejšie mužstvá z halových turnajov z celého Slovenska

f) Rozhodcovia
Nominovaní rozhodcovia zo SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Peter Hanes a Ján Urda

g) Miestenky
1. Pre SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen pridelené 3 miestenky
2. Prerozdelenie miesteniek

Víťaz Zimného turnaja SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen aj s dotáciou vo výške štartovného na toto poduajtie.

 Pridelená miestenka na Winter cup SZMF 2019
L-Trade
víťaz XXXI. ročníka Zimného turnaja SCHF LIMFU Zvolen

Zostávajúce miestenky rozdelené podľa nasledovných kritérií
  • umiestnenie na XXXI. ročníku Zimného turnaja SCHF LIMFU Zvolen 2018
  • umiestnenie na VIII. ročníku Turnaja Torch Kráľov 2019
  • umiestnenie v SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen po jesennej časti 2018/2019
  • žreb
 Pridelená miestenka na Winter cup SZMF 2019
Oranjes
rozhodnutím Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
Xanto team
rozhodnutím Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 

Ďalším záujemcom pridelená pozícia náhradníka v prípade pridelenia ďalšej miestenky. Vzhľadom na rovnaký výsledkový koeficient o poradí na pozíciách náhradníkov rozhodol žreb.

 Záujemcovia o účasť na Winter cup SZMF 2019
Detroit
1. náhradník  
Demitrans
2. náhradník  

h) Potvrdenie účasti
Mužstvá s pridelenými miestenkami sú povinné uhradiť v hotovosti štartovné vo výške 100 € najneskôr do utorka 22.1.2019 do 20:00  prezidentovi  SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  Ondrejovi Lamešovi. V prípade nesplnenia tejto podmienky bude miestenka ponúknutá náhradníkom v určenom poradí. Táto povinnosť platí aj pre víťaza XXXI. ročníka Zimného turnaja SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018 mužstvo L-Trade, ktorému bude štartovné dodatočne refundované po absolvovaní turnaja Winter cup SZMF 2019.

3/ Kamerový systém
a) Na základe spôsobu spracovania dát bolo rozhodnuté, že zavedenie kamerového systému bez obsluhy je nevyhovujúce.
b) Prerokovaná možnosť zaznamenávania stretnutí s obsluhou po zakúpení potrebného vybavenia (kamera, statív, batéria). Potrebná spolupráca ďalších osôb.

4/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční v stredu 30.01.2019 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. 
 


spodok
c3jo design