hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
28.11.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 28.11.2018
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 28.11.2018

Body zasadnutia:

1/ Disciplinárne konanie 
a) Zástupca mužstva Oranjes Ján Bosák sa zúčastnil zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU ohľadom udelelnej podmienky.

2/ XXXI. ročník Zimný turnaj SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018
a) Propozície turnaja sú k dipozícii cez odkaz Zimný turnaj/aktuálny ročník
b) Doplnenie propozícií turnaja
Po uplynutí hracieho času, ktoré oznámy zvuková signailizácia, bude možné zahrať len PVK zo vzialenosti 10 metrov a pokutový kop.

c) Nasadenie pred žrebom skupín hlavného turnaja

1) Prvé štyri mužstvá z predchádzajúceho ročníka podľa umiestnenia
2) Ďalšie poradie podľa umiestnenia mužstiev po jesennej časti sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 
3) Mužstvá postupujúce z kvalifikačného turnaja preberajú podľa umiestnenia v skupine nasadenie mužstiev vo svojej ich skupine
 
1.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
1.
Detroit
1.miesto 2017
2.
Oranjes
2.miesto 2017
3.
L-Trade
3.miesto 2017
     
2.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
4.
futbalito
4.miesto 2017
5.
Demitrans
4.miesto I.liga
6.
Euroteam
5.miesto I.liga
     
3.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
7.
Xanto team
6.miesto I.liga
8.
1.miesto sk. B
 
9.
1.miesto sk. A
 

4.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
10.
2.miesto sk. A
11.
2.miesto sk. B
 
12.
3.miesto sk. A
     
Vysvetlenie:
1) Víťaz základnej skupiny A kvalifikačného turnaja XXXI. ročníka Zimného turnaja SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018, preberie pozíciu nasadenia najvyššie nasadeného mužstva v tejto skupine a to mužstva R-Pub Unionka (9.)

2) Druhé mužstvo základnej skupiny A kvalifikačného turnaja XXXI. ročníka Zimného turnaja SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018, preberie pozíciu nasadenia druhého najvyššie nasadeného mužstva v tejto skupine a to mužstva Tornádo - Carmont (10.)

3) Víťaz základnej skupiny B kvalifikačného turnaja XXXI. ročníka Zimného turnaja SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018, preberie pozíciu nasadenia najvyššie nasadeného mužstva v tejto skupine a to mužstva Alcolégia (8.)

Toto nasadenie definitívne rozhoduje v prípade potreby o určení poradia v základných skupinách turnaja XXXI. ročníka Zimného turnaja SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018.

d) Rozpis stretnutí e uverejnený v odkaze Zimný turnaj/aktuálny ročník
e) Delegovaný rozhodcovia Peter Hanes a Ján Urda

3/ Národná liga v malom futbale SZMF
a) Prihlásenie mužstva Zvolen do Národnej ligy v malom futbale - PRIJATÉ
b) Organizátor Slovenský zväz malého futbalu (SZMF)
c) Počet účastníkov 6 až 10 mužstiev
d) Formát súťaže
  • 2 až 3 divízie
  • 3 až 5 mužstiev v divízii
  • stretnutia len s mužstvami z divízie
  • hracie kolo s účasťou všetkých mužstiev na vopred určenom mieste
  • 3 kolá na ihiskách súperov
e) Financovanie
SZMF pokryje všetky náklady, spojené s dopravou a organizáciou stretnutí

f) Súpiska mužstva
  • neobmedzený počet hráčov z oblastných zväzov v danom meste
  • na stretnutie môže byť nominovaných maximálne 13 hráčov a 2 brankári
  • každý hráč, ktorý je na súpiske výberu mesta musí mať odohrané minimálne jedeno súťažné stretnutie v oblastnom zväze daného mesta
  • každý hráč smie v jednom ročníku súťaže nastúpiť len za jeden mestský výber, ak riadiaci orgán nestanoví prestupové obdobie v rámci sezóny, ktoré bude presne termínovo definované
4/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Mužstvu Oranjes vrátená odpustená časť poriadkovej pokuty vo výške 10 € udelenej 24.10.2018 - VYPLATENÉ
b) Návrh rozpočtu XXXI. ročníka Zimného turnaja SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018

5/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční v stredu 05.12.2018 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.
 


spodok
c3jo design