hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
25.11.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 21.11.2018
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 21.11.2018

Body zasadnutia:

1/ Upozornenia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen pozýva zástupcu mužstva Oranjes k účasti jeho zástupcu na najbližšom zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.

2/ Liga 40+
a) Počet prihlásených mužstiev: 6 mužstiev
FC Coffola 40  
Euroteam 40  
Falcon´s 40  
R-Pub 40  
RakyElán 40  
SP Hronn Xanto 40  

b) Začiatok súťaže v nedeľu 16. decembra 2018
c) Rozpis stretnutí v odkaze Zimný turnaj/aktuálny ročník

3/ XXXI. ročník Zimný turnaj SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018
a) Informácie o turnaji v odkaze Zimný turnaj/aktuálny ročník
b) Prihlasovanie mužstiev a vyplácanie štartovného

Návrh: Vzhľadom na nedoriešené záležitosti z predchádzajúceho obdobia udelenie podmienečného prihlásenia mužstva Oranjes na XXXI. ročník Zimného turnaja SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
Vyhodnotenie:  PRIJATÉ
Doplnenie:  Učasť mužstva Oranjes na XXXI. ročník Zimného turnaja SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen podmienená splnením predchádzajúcej podmienky, vyrovnaním finančných záležitostí a účasťou zástupcu mužstva na najbližšom zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.

Detroit I.liga  
Oranjes I.liga  
Demitrans I.liga  
Xanto team I.liga  
futbalito II.liga  
Alcolégia II.liga  
Tornádo - Carmont II.liga  
Torro - Koliba III.liga  
Piánko III.liga  
Shadows III.liga  

c) Počet prihlásených mužstiev: 14 mužstiev

I.liga II.liga III.liga
1. Detroit 1. futbalito 1. Torro - Koliba
2. Oranjes   2. Alcolégia   2. Piánko
3. L-Trade   3. R-Pub Unionka   3. Shadows
4. Demitrans   4. Tornádo - Carmont      
5. Euroteam   5. BarBar      
6. Xanto team            

d) Termín turnaja
Návrh: Začiatok oboch turnajov XXXI. ročníka Zimného turnaja SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen o 9:00
Vyhodnotenie:  PRIJATÉ

Kvalifikačný turnaj sobotu 01.12.2018 od 9:00 do 13:00
Hlavný turnaj v sobotu 08.12.2018 od 9:00 do 18:00

e) Formát turnaja
Formát kvalifikačného turnaja
Návrh: Varianta A
Zloženie základných skupín:
1 skupina so 7 mužstvami
Stretnutia v základných skupinách:
1x každý s každým
Postup do hlavnej časti turnaja:
1.-5.miesto postup

Vyhodnotenie: NEPRIJATÉ

Odôvodnenie: Neúmerné predĺženie travania kvalifikačného turnaja

Návrh: Varianta B
Zloženie základných skupín:
2 skupiny po 3 mužstvá
  nasadenie najvyššie nasadeného
  mužstva do nadstavbovej časti
Stretnutia v základných skupinách:
1x každý s každým
Postup do nadstavbovej časti turnaja:
1.-2.miesto postup
Nadstavbová časť:
5 mužstiev každý s každým
započítanie stretnutí zo základnej časti

Vyhodnotenie: NEPRIJATÉ

Odôvodnenie: Neprimerane nízky počet stretnutí pre nepostupujúce mužstvá

Návrh: Varianta C
Zloženie základných skupín:
1 skupina 4 mužstvá
  1 skupina 3 mužstvá
Stretnutia v základných skupinách:
1x každý s každým
Hrací čas:
1x17 minút v štvorčlennej skupine
  1x25 minút v trojčlennejčlennej skupine
Postup do hlavnej časti turnaja:
1.-3.miesto v štvorčlennej skupine
  1.-2.miesto v trojčlennejčlennej skupine
Doplnenie:
stretnutie posledných mužstiev o
  umiestnenie
Vyhodnotenie: PRIJATÉ

Formát hlavného turnaja
Návrh: Varianta A
Zloženie základných skupín:
4 skupiny po 3 mužstvá
Stretnutia v základných skupinách:
1x každý s každým
Postup do vyraďovacej časti turnaja:
1.-2.miesto postup
Doplnenie:
stretnutie posledných mužstiev o
  umiestnenie

Vyhodnotenie: NEPRIJATÉ

Odôvodnenie: Neatraktívne stretnutia o umiestnenie

Návrh: Varianta B
Zloženie základných skupín:
3 skupiny po 4 mužstvá
Stretnutia v základných skupinách:
1x každý s každým
Hrací čas:
1x17 minút
Postup do vyraďovacej časti turnaja:
1.-2.miesto v skupine
  + dve najlepšie mužstvá z 3.miest
Vyhodnotenie: PRIJATÉ

e) Nasadenie pred žrebom skupín turnaja 

1) Prvé štyri mužstvá z predchádzajúceho ročníka podľa umiestnenia
2) Ďalšie poradie podľa umiestnenia mužstiev po jesennej časti sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 
3) Nasadenie pred žrebom skupín hlavného turnaja 
 
1.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
1.
Detroit
1.miesto 2017
2.
Oranjes
2.miesto 2017
3.
L-Trade
3.miesto 2017
     
2.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
4.
futbalito
4.miesto 2017
5.
Demitrans
4.miesto I.liga
6.
Euroteam
5.miesto I.liga
     
3.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
7.
Xanto team
6.miesto I.liga

4) Nasadenie pred žrebom skupín kvalifikačného turnaja 
 
1.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
8.
Alcolégia
3.miesto II.liga
9.
R-Pub Unionka
4.miesto II.liga
     
2.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
10.
Tornádo - Carmont
5.miesto II.liga
11.
BarBar
8.miesto II.liga
     
3.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
12.
Torro-Koliba
1.miesto III.liga
13.
Piánko
2.miesto III.liga
14.
Shadows
4.miesto III.liga

f) Žreb základných skupín kvalifikačného turnaja
                   
Skupina A
Skupina B
 
(9)
R-Pub Unionka
(8)
Alcolégia
   
(10)
Tornádo-Carmont
(11)
BarBar
   
(12)
Torro-Koliba
(14)
Shadows
   
(13)
Piánko
   
   
 
   
g) Rozpis stretnutí kvalifikačného turnaja 
Rozpis stretnutí je uverejnený v odkaze Zimný turnaj/aktuálny ročník

h) Propozície turnaja
Pravidlá :
Upravené pravidlá malého futbalu 
Najdôležitejšie zmeny oproti pravidlám malého futbalu :

 1. Mužstvá odohrajú stretnutia so štyrmi hráčmi v poli a jedným brankárom
 2. Akumulované fauly sa počítajú. Po 5 faule nasleduje PVK zo vzdialenosti 10 metrov.
 3. Loptu, ktorá opustí ihrisko cez bránkovú čiaru mimo bránky, zahráva brankár do hry vhodením rukou.
 4. Brankár môže po rozohratí lopty do hry hrať opätovne s loptou ak
  1. lopty sa dotkol súperov hráč
  2. lopta prešla cez polovicu ihriska
 5. Brankár môže hrať s loptou na vlastnej polovici maximálne 4 sekundy
 6. Autové vhadzovanie sa zahráva kopnutím
 7. Pre zahrávanie autov, rohov, resp. voľných kopov platí
  1. hráči súperovho mužstva musia byť vo vzdialenosti 5 metrov od miesta zahrávania
  2. hráč musí kop vykonať do 4 sekúnd od zaujatia postavenia pri lopte
 8. Sklz smerom na protihráča je zakázaný
  1. po sklze, ktorý skončí kontaktom s protihráčom je udelená ČK a nasleduje PVK
  2. po sklze, ktorý ohrozí protihráča nasleduje NVK
Hracia lopta :
Futsalová lopta veľkosť č.4
 
Hrací čas stretnutí :
Kvalifikačný turnaj : 
SKUPINA A 1 x 17 minút + 3 minúty prestávka medzi stretnutiami
SKUPINA B 1 x 25 minút + 3 minúty prestávka medzi stretnutiami
O UMIESTNENIE 1 x 25 minút + 3 minúty prestávka medzi stretnutiami

Hlavný turnaj: 1 x 17 minút + 3 minúty prestávka medzi stretnutiami
Na meranie času bude použitá svetelná tabuľa.
 
Súpisky mužstiev :
Aktuálne súpisky mužstiev v deň turnaja pre sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019
 
Zápis o stretnutí na turnaji :
Na turnaj budú pripravené zápisy o stretnutí s kompletnou súpiskou mužstiev. Vedúci mužstiev budú povinní dopísať čísla dresov hráčom resp. vyškrtnúť hráčov, ktorí do stretnutí nezasiahnu. 
 
Disciplinárne tresty :
 1. Disciplinárne tresty a zastavenie činnosti platné pre sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019 zostávajú v platnosti aj na Zimnom turnaji SCHALLER FACILITY LIMFU 2018
 2. Za udelené karty na Zimnom turnaji SCHALLER FACILITY LIMFU 2018 sa neplatí disciplinárna pokuta
 3. Vylúčenie (červená karta)
  1. Hráč, ktorý bol vylúčený, nemôže opäť nastúpiť do stretnutia, v ktorom bol vylúčený, a nemôže sa ani zdržiavať na lavičke náhradníkov
  2. Striedajúci hráč (náhradník), môže nahradiť vylúčeného hráča a vstúpiť na hraciu plochu 2 minúty po jeho vylúčení z hry aj v neprerušenej hre za predpokladu, že k tomu dostal povolenie od rozhodcu (časomerača)
  3. Ak mužstvo vylúčeného hráča hrá s nižším počtom hráčov a dostane gól pred vypršaním 2 minút môže byť doplnené piatym hráčom
  4. Ak majú obe mužstvá vylúčený rovnaký počet hráčov hra pokračuje až do vypršania trestu v nezmenonom počte aj v prípade streleného gólu
 4. Zastavenie činnosti
  1. Udelená červená karta znamená zastavenie činnosti na jedno stretnutie turnaja, ak neurčia členovia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU inak
  2. Ak členovia výboru SCHALLER FACILITY LIMFU rozhodnú, že odpustenie trestu za udelenú červenú kartu je možné, potrestaný hráč môže nastúpiť na ďalšie stretnutie turnaja po uhradení disciplinárneho poplatku 5 €
  3. Červená karta udelená v poslednom stretnutí mužstva na turnaji sa potrestanému hráčovi prenáša do sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019
O poradí mužstiev v skupine rozhoduje :
 1. Väčší počet získaných bodov
 2. Výsledok vzájomného zápasu
 3. Väčší rozdiel v skóre
 4. Vyšší počet strelených gólov
 5. Vyššie nasadenie do turnaja
O poradí mužstiev umiestnených na 3. mieste rozhoduje :
 1. Väčší počet získaných bodov
 2. Väčší rozdiel v skóre
 3. Vyšší počet strelených gólov
 4. Vyššie nasadenie do turnaja
 
Postup do hlavnej časti turnaja :
1.-3. miesto v kvalifikačnej skupine A
1.-2. miesto v kvalifikačnej skupine B
 
Postup do vyraďovacej časti hlavného turnaja (play-off) :
Mužstvá na 1. a 2.mieste v základnej skupine + 2 najlepšie mužstvá na 3.mieste
 
Postup v stretnutí vyraďovacej časti (play-off) :
Do ďalšej časti vyraďovacej časti postupuje víťaz stretnutia. V prípade nerozhodného stavu po skončení riadneho hracieho času v stretnutí vyraďovacej časti o postupujúcom rozhoduje penaltový rozstrel podľa pravidiel.
 
Občerstvenie
Minerálna voda pre mužstvo na každé stretnutie.
Na hlavnom turnaji pridelených pre hráčov na súpiske mužstva (maximálne však 12) párky s chlebom a horčicou. Na kvalifikačnom turnaji len pre hráčov nepostúpujúcich mužstiev.
 
Ďalšie upozornenia
 1. Organizátor nie je zodpovedný za zdravotné , resp. úrazové
  poistenie
  hráčov. Poistenie je plne v réžii zúčastnených mužstiev.
 2. Organizátor nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností.
 3. Vstup do športovej haly je povolený len v športovej obuvy (resp. návlekoch) a povolené je používať len halovú obuv, ktorá nezanecháva šmuhy na palubovke.
 4. Nevyhnutné dodržiavanie začiatkov stretnutí podľa rozpisu a udržiavanie poriadku v hale, na tirbúne a v šatniach ! 

4/ Winter cup SZMF 2019
a) Organizátor 
Slovenský zväz malého futbalu (SZMF)
b) Termín 8. február 2019 (predbežný termín)
c) Miesto Futbal Aréna Korňa WEB
d) Účastníci Najúspešnejšie mužstvá z halových turnajov z celého Slovenska
e) Miestenka víťaz Zimného turnaja SCHALLER FACILITY LIMFU

5/  Národná liga v malom futbale SZMF
Slovenský zväz malého futbalu (SZMF) pripravuje nový projekt celoslovenskej súťaže, v ktorej sa stretnú výbery miest resp. súťaží v malom futbale.

6/ Spolupráca so SZMF
a) Člen Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Ing. Miloš Masarik zvolený za člena turnajovej komisie SZMF.
b) Člen a prezident Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Ondrej Lameš odmietol funkciu predsedu rozhodcovskej komisie SZMF.
c) Člen Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Juraj Plesník odmietol funkciu správcu sociálnych sietí SZMF.

7/ Kamerový systém 
Možnosti zavedenia kamerového systému počas stretnutí cez zvolenskú spoločnosť. Vybavuje Ján Račko.

8/ Svetelné tabule s ukazovateľom skóre 
V riešení cez Slovenský Zväz Malého Futbalu (SZMF). Vybavuje Ján Račko.

9/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční v stredu 28.11.2018 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.
 


spodok
c3jo design