hlavicka
Partneri súťaže :
Majster
SCHALLER FACILITY
LIMFU Zvolen
v sezóne 2018/2019
Oranjes

Štatistiky III.liga SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2019/2020Liga malého futbalu Zvolen
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17060133
Dátum vzniku: 11.12.1991
 
Bankové spojenie 
IBAN: SK85 0200 0000 0029 3674 6458
BIC: SUBASKBX
Kontakty
Email : limfuzvolen@gmail.com
Telefón : Ondrej Lameš 0907 326 337
  Ján Račko 0904 439 942
  Ing. Miloš Masarik 0903 831 424
  Juraj Plesník 0915 465 830
  Jozef Sýkora  
  Peter Suja  

Archív
 
Dokumenty
Súťažný poriadok LIMFU Zvolen
Registračný poriadok LIMFU Zvolen
Prestupový poriadok LIMFU Zvolen
Disciplinárny poriadok LIMFU Zvolen
 
Zápis o stretnutí
Súpiska mužstva